Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 October
2005

...och den med moralen oupplösligt förenade konsten

[911] 

Via Shobak.org, som kallar sig The CNN of the Left, (se  http://groups.yahoo.com/group/shobak) läser jag om Art Censorship after 9/11+Freedom Center Barred from Ground Zero.

Samtidigt som jag vill reagera mot den smygande censuren och polisstaten i USA efter 9/11 känner jag att jag vill diskutera konstens roll som sådan för att  klargöra mina  egna estetiskt-politiska ställningstaganden.     

Enligt vad jag begriper vill många konstnärer idag fortsätta mellankrigsvänsterns (Brecht, Benjamin) program, som Benjamin någonstans sammanfattade så här:  när fascismen esteticerar politiken svarar vi genom att politisera konsten. Något av detta utläser jag ur t ex gruppen The VISIBLE Collectives programförklaring:

VISIBLE is an arts collective whose work questions and challenges ideas, theory and image in the post 9/11 "war on terror". This work complements the legal activism of groups like ACLU, Center for Constitutional Rights and Not In Our Name. DISAPPEARED IN AMERICA uses art in a museum space to deconstruct a global climate of Islamophobia.

Tyvärr tror jag inte att detta kan  fungera särskilt bra idag - och inte fungerade det speciellt bra på den tiden det begav sig heller, för den delen. Med en överförenkling skulle jag vilja påstå att i vår tid, som i så hög grad präglas av extrem konsumerism och kommersialism, och därför av förflackning, vulgaritet och råhet, gäller det att försvara konstens funktion som bärare av skönhet och harmoni. Om bara ett konstverk lyckas förmedla budskap från en annorlunda värld, som då i första hand  är annorlunda ur sinnligt-estetisk synvinkel, har det en god chans att också fungera som politisk-ekonomisk tankeväckare och alarmklocka.  Det har autentiska konstverk alltid förmått göra, men sannolikt förhåller det sig i ännu högre grad så idag än under tidigare epoker.

Mot invändningen, att jag bara står för en konservativ eller rentav totalitär konstsyn och kulturpolitik, svarar jag att det är mig främmande att kräva en viss politisk åsikt eller linje av konstnärerna.  Hoppas också att dessa New York-konstärers evenemang (som var i går kväll) gick bra!Den från moralen lösgjorda ekonomin| Paradsidan | Turkiet som ett föredöme för den islamiska världen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23