Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 May
2007

Periago

[bloggar] 

Nils Ferlin tillägnar en av sina sånger "bröderna på Kalle Knopares vindskupa". Det gör mig nyfiken. Vad är och vad gör en knopare?

 

Jag går till biblioteket, googlar och får reda på att knoparens och sotarens yrke går ut på ett och detsamma, nämligen att feja skorstenarna.

Sotaren, vars viktiga arbete jag på detta vis blir påmind om, har lovat besöka mitt hus nästa fredag. Jag antecknar detta i min kalender, som nuförtiden är datoriserad och som därför påminner lika mycket om ett spel som om en minnesbok:

  ty andra andra är inte som dom är
Nåväl, jag har gått in för följande klassifikationssystem i min kalender. Klassen "erga" är för sådant som jag behöver minnas för mitt jobb, kanske för att jag konformistiskt och pragmatiskt uppfattar datorn som ett arbetsredskap. Klassen "hemerai" är familjeorienterad. Sedan finns det ytterligare en klass, som jag hittills har kallat för "altri".

Men idag tycks mig tiden vara inne för att utveckla systemet för att fira tillkallandet av en skorstensfejare. Därför söker jag efter klarare definition och ett nytt namn med gammalgrekiska rötter i stället för "altri", som är ren italienska för "andra".

 

Min tanke är, att klassens namn skall syfta på "att resa", eftersom jag planerar att framgent anteckna knoparenas och mina egna resors ankomst- och avgångstider under denna nya huvudrubrik i kalendern. Problemet är bara att jag inte kan gammalgrekiska tillräckligt bra för att hämta det saknade klassbegreppet ur minnet.

Genom ett besök på ordboksavdelningen i "The Perseus Digital Library" vid Tuft-universitetet i USA kommer jag fram till att klass tre i mitt kalenderprogram ska få heta "periago". Det lär betyda "travel around".

 

Att skriva periago i kalendern är ett rent nöje - som att lösa korsord!

 

I övre kanten på den gammalgrekiska ordbokens hemsida i det digitala biblioteket syns ett banér med påskriften Speak Out Against the WAR. Detta gör mig så glad att jag börjar gnola på Ferlins gamla visa!

Alla bibliotekarier och biblioteksbesökare borde länka till antikrigsrörelsen på sina hemsidor. Ta avstånd från det pågående kriget i Irak och det hotande kriget mot Iran! Låt inte längre krigen föras i vårt och den västerländska civilisationens namn!

  För svarta, vita och röda, gula
  fattiga, rika är samma folk
Den ungerska statsvetaren George Schöpflin skriver i Open Democracy om Rysslands återuppväckta imperium och den västerländska civilisationen. Schöpflin undrar varför det så ofta betonas att de ryska författarna Tolstoj och Dostojevskij är européer fastän de egentligen båda hyste ett fint förakt för det moderna Europa. Han frågar sig också om någon skulle komma på idén att betrakta latinamerikanerna Jorge Luis Borges eller Gabriel Garcia Marques som europeiska författare. Ja, mig bereder det inga svårigheter. Särskilt europeisk finner jag Jorge Luis Borges och då tänker jag inte minst på Biblioteket, som ju intar en framträdande plats i hans författarskap. Ändå vill jag inte för ett ögonblick påstå, att Biblioteket vore i högre grad europeiskt än, låt oss säga, afrikanskt.

Ordet europeisk är för övrigt ingenting att leka med. Kära EU-sinnade statsvetare i öst och väst, låt den europeiska imperialismen somna in för gott! Ersätt gärna ordet europeisk med ordet kosmopolitisk och räkna i så fall Tolstoj och Dostojevskij bland de stora kosmopoliterna tillsammans med Jorge Luis Borges och Gabriel Garcia Marques.

Alla dessa betydande författare tillhör uppenbarligen den europeiska litteraturen och kulturen. Man måste vara andligt förblindad för att placera författare som skriver på spanska utanför Europa.

 

Europa omfattar numera hela världen. Den feniciska prinsessan har lämnat efter sig "det europeiska" överallt där hon dragit fram. T.ex. i Kina har staten i snart sextio år byggts på en lära, vars grundbegrepp utformades av tyskar och ryssar. Och även om Kina i morgon helt övergav den marxist-leninistiska statsideologin, så skulle landet med stor sannolikhet förbli europeiskt, dvs genomsyrat av europeiska politiska idéer, europeisk vetenskap och europeisk teknik.

Hur europeiskt är slutligen Europa? Det måste vi också fråga oss. "Det europeiska" är ju när allt kommer omkring en syntes av det sumeriska, det egyptiska, det feniciska, det minoiska, det gammalgrekiska och romerska, det judiska, det arabiska, det indiska och det kinesiska. För att bara nämna några av de allmänt kända och omvittnade inslagen.

  Och dessa blinda som tror sej stora
  de blåser upp sej och drar ihop
  med andra blinda sin storhets fora
  och står på huut i samma grop.


Be creative on World IP Day!| Paradsidan | Mikä hiton Itella?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23