Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


15 May
2007

Låt biblioteksprincipen råda jämsides med subsidiaritetsprincipen

[grundlagar] 

I nr 4/2007 av svenska Biblioteksbladet ingår en intervju med Hans Wallmark, riksdagsledamot och moderaternas talesman i biblioteksfrågor. Wallmark driver, med hänvisning till subsidiaritetsprincipen, åsikten att kommmunerna bör få bestäma om biblioteken ska låna ut böcker avgiftsfritt eller inte. "Det vi säger är att dessa beslut inte ska fattas av rikspolitiker utan av lokalpolitiker", säger han.

Subsidiaritetsprincipen är ju rätt. Men vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda principer. Nyckelordet är balans mellan stat och samhälle, globalt och lokalt. Biblioteken står i skärningspunkten och kan därför utgöra tungan på vågen. Just därför är också biblioteken en allmän angelägenhet och en global bibliotekspolitik av nöden.

Hädanefter borde emellertid bibliotekarierna själva - snarare än "rikspolitiker" eller "lokalpolitiker" - utforma bibliotekets allmänna policy. Biblioteket bör ges en status som liknar rättsväsendets ställning, dvs biblioteket bör bli en av statsmakterna. Dock inte en nationalstatlig, utan en kosmopolitisk makt.

Låt biblioteksprincipen råda jämsides med subsidiaritetsprincipen. Bibliotekets princip är att avgiftsfritt och utan dröjsmål ställa bredast möjliga urval av information till allmänhetens förfogande. Biblioteksprincipen sammanfattar principerna om offentlig tjänst (public service) och andlig frihet (intellectual freedom).


Protestin syy| Paradsidan | Pölyn laskeuduttua
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23