Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 June
2007

Velkakampanja ja kirjastoaktivismi

[grundlagar] 

Suomen Attac ja NIGD ovat yhdessä toteuttaneet pienen tutkimushankkeen, jossa kartoitettiin kansalaisjärjestöjen käsityksiä velkaongelmista. Lähtökohtana oli, että velkaongelmasta ei tulisi puhua pelkästään globaalin Pohjoisen näkökulmasta. Siksi päädyttiin haastattelemaan joitakin velkaongelmaan erikoistuneita tutkijoita ja aktivisteja Etelästä, kuten Oduour Ongwen (Kenia) ja Taufik Ben Abdallah (Marokko), Lidy Nacpil (Filippiinit), Saul Banda (Zambia) sekä Jorge Marchini ja Oscar Ugarteche (Mexiko).

Kirjanen "Globaalin velkaliikkeen seuraavat askeleet", toim. Teppo Eskelinen ja Katarina Sehm Patomäki (NIGDin keskustelupaperi 5/2007, yhteistyössä Suomen Attacin kanssa) on nyttemmin imestynyt painosta. Se on saatavilla myös englanniksi: "The Global debt campaign, What are the next steps", (NIGD Discussion Paper 4/2007, with Attac Finland).

Teoksessa keskitytään kansalaisjärjestöjen ja -kampanjiden näkemysten ja näkemyserojen selvittämiseen. Käsitteiden selventämiseski siihen on otettu mukaan myös EURODAD-järjestön lyhyt artikkeli "Mitä on epäoikeutettu velka?", joka itse asiassa voi toimia johdantona koko tähän laajaan ja monihaaraiseen aihepiiriin.

Jorge Marchini sanoo: "On yleinen käsitys, että IMF on katastrofi. Siksi olisi tärkeää perustaa "velan verkkosivut", joiden ylläpitäjä ei olisi IMF tai Maailmanpankki" (s 37).

Näen tässä yhden mahdollisen velkakampanjan ja kirjastoaktivismin kosketuskohdan, sillä ajattelen, että riippumattoman velkatietopalvelun ylläpitäjäksi sopisi yleinen kirjastolaitos. Ajatus saattaa kuullostaa haihattelevalta, koska on helppo luetella esteitä sen käytännön soveltamisen tiellä. Toisaalta, eikö myös usein kuultu puhe "tietoyhteiskunnasta" edusta utopismia, ainakin toistaiseksi?

Minkälainen yhteiskunta olisi tietoyhteiskunta, mikä yhteiskunta anasitsisi tietoyhteiskunnan nimityksen? Me voisimme vastata: tietoyhteiskunta on yhteiskunta, jossa velkoja koskevat auditoinnit ja läpinäkyvyys on saatu järjestetyiksi. Ja: tietoyhteiskunnaksi kutsumme yhteiskuntaa, missä yleisestä kirjastolaitoksesta on tullut valtiomahti. Tai: tietoyhteiskunnassa maailmanfinanssit ovat julkisia (World Public Finances).


Blairs förbannelse - inte förnuftets| Paradsidan | Miksi osoitamme mieltä G8:aa vastaan?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23