Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


11 June
2007

Public Lending Right - "en uhyre viktig kulturpolitisk ordning"

[grundlagar] 

Trond Andreassen, ordföranden för European Writers' Congress, sade för ett par år sedan:

"- Det er mange land i Europa som ennå ikke har innført bibliotekvederlag, som er en uhyre viktig kulturpolitisk ordning. Et EU-direktiv fra 1992 pålegger alle medlemslandene å gjøre dette, og vi må jobbe sammen med EU og alle andre gode krefter for å få dette til. En spesiell utfordring for forfatterne er at det også er kommet inn andre grupper som krever sin del av disse ordningene." (http://www.nffo.no/bulletin_artikkel.asp?id=259)

Där har vi det, svart på vitt: "en uhyre viktig kulturpolitisk ordning".

Men om Public Lending Right - för jag antar att det är det som Trond A. avser med "biblioteksvederlag" - nu är av en sådan avgörande betydelse för vår europeiska kultur så skulle man väl vänta sig en ordentlig offentlig debatt om saken?

Någon offentlig debatt om PLR har åtminstone jag inte sett röken av på våra breddgrader. Och de katolska sydeuropéernas motstånd mot PLR refereras inte här i vårt protestantiska Norden. Bl a Dario Fo och José Saramago har gått ut starkt emot EU-kommissionens Public Lending Right-direktiv tillsammans med bibliotekarierna i Non pago di leggere-rörelsen.

Nå, inte har väl åsikterna om PLR någonting med katolicism / protestantism att göra. Utom i det avseendet, att de allmänna bibliotekens (folkbibliotekens) nätverk inte är lika finmaskigt och heltäckande i Sydeuropa som i Nordeuropa, vilket ju har sina historiska orsaker.

Hur som helst: i Sydeuropa verkar många författare fortfarande begripa att det ligger i deras eget intresse att stöda och utveckla biblioteksväsendet. I Nordeuropa däremot har åtminstone författarförbunden förlorat denna insikt. De tycks i stället fast beslutna att införa Public Lending Right och därmed slå in den första spiken i det allmänna lånebibliotekets likkista


G8-ledarna och Bono| Paradsidan | Mer förnuft, tack!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23