Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 July
2007

Bidrag till kritiken av det populistiska biblioteket

bis 2/2007
[bloggar] 

Tidskriften bis (bibliotek i samhälle) har utkommit med sitt nr 2/2007. Några citat och kommentarer:Bis söker ständigt med ljus och lykta, så mycket som hinns och orkas av en liten krets ideellt arbetande, efter kritiska röster, men det är rätt hopplöst när det gäller den nära biblioteksverkligheten, noterar Ingrid Atlestam, en av tidskriftens redaktörer.


Siv Wold Karlsen skriver om gratisprincip versus betalbibliotek, om föreningen Akribie i Tyskland och No pago di leggere-rörelsen i Italien. Siv själv har bra akribi.


Något kurdiskt bibliotek har vi såvitt jag vet inte ännu i Finland. Vi är nog lite insnöade här jämfört med Sverige. Frid över den kurdiske bibliotekarien Nedim Dagdevirens minne.


Nu är queerforskningen väldigt aktuell, men den har jag inte ägnat mig åt, säger Louise Waldén, som intervjuas om feminismen. -- Vid universitetet i Åbo hölls för någon tid sedan ett seminarium om queerforskning. En av föredragsrubrikerna där var "Heterosexualiteten i litteraturen och kritiken av densamma" (Enl. Leena Krohns roman "Unelmakuolema"). Queer!


Frågan var inte ens upptagen på dagordningen, eller: frågan behandlades under en nyinsatt informationspunkt - så kommer man att avskaffa biblioteken.


Harriet Klausners tusentals bokrecensioner på nätet. Tala om grafomani! Kanske Harriet Klausner är ett datorprogram?


Bis aviserar skribent- och läsarresor till Berlin och till Finnhamn i Stockholms skärgård. Har redan besökt Berlin och Sverige i år. Måste tyvärr avstå.


Ja, biblioteket bör givetvis vara ett "inkluderande samhällsrum", som  Annette DeFaveri skriver i sin artikel. Annette DeFaveri arbetar vid Vancouver Public Library och drar projektet Working Together. De Faveri:  Och genom att de socialt utestängda utnyttjar bibliotekets resurser blir de mer benägna att berika sina liv. -- Detta låter en aning paternalistiskt. Ty den socialt utestängda (fattiga, immigranten, homofilen, mentalpatienten, alkoholisten, osv.) individen lever ju inte sällan ett rikare inre liv än borgarbrackan. -- DeFaveri: Att uppmuntra till social inkludering bör marknadsföras hos personalen som ytterligare en kompetens, snarare än som ytterligare en plikt . Tanken tycks mig riktig, fast utbildning ju inte borde likställas med marknadsföring. DeFaveri: Kärnan i alla positiva berättelser om bibliotek är en personlig kontakt med en biblioteksanställd . -- Jag skulle vilja ersätta ordet "alla" med "många" eftersom redan ansamlingen av tankar, formuleringar, dikter mm. kan vara en positiv historia. DeFaveri: Att bryta ned barriärer som hindrar människor från att använda biblioteket handlar om att skapa relationer. Att skapa relationer handlar om att ta sig tid, och det kräver personal som är utbildad, har kunskap om och förståelse för behoven i samhället och för bibliotekets roll för att tillgodose dessa behov. När vi skapar relationer skapar vi samhällen . -- Så är det. Fint! Underbart! Men vilken ynklig slutsats de Faveri drar: När vi skapar samhällen stödjer vi livslångt lärande för alla samhällsmedborgare. -- När vi skapar samhällen rustar vi ner våra atomvapen, drar tillbaka våra trupper från Irak och Afghanistan och skär kraftigt ned på försvarsutgifterna. Vi slutar ljuga om världsekonomin, upphäver skatteparadisen, avskaffar de fattiga ländernas skulder, inför en global skatt på valutatransaktioner och flygbensin och satsar (med intäkterna) på miljövård och offentliga sociala tjänster, inklusive allmänna bibliotek. Vi går in för federalism i stället för imperialism. För att nu nämna några frågor, som är angelägna för samhällsbyggare typ bibliotekarier.


I bis får man träffa Kalle Laajala virtuellt genom läsning av hans artikel om biblioteks-IT, öppen källkod, bibliotek 2.0 mm.  Kalle berättar inledningsvis, att Library of Congress har skaffat sig en egen blogg.  Han undrar om något bibliotek i Finland eller Sverige har tagit Evergreen i bruk. Det skulle jag också gärna veta, jfr  http://www.libr.org/isc/occasional_papers. -- Kalle:  Do you Ubuntu? Yes, I do Ubuntu!


Kjerstin Thulin berättar om 40 år med social uppsökande biblioteksverksamhet: Många interner hade mycket bestämda läsintressen och avancerade önskemål som effektuerades i möjligaste mån . -- Bibliotekarien uppsökte en kollega, i fängelset.


Thulin: Under 90-talet var det väl inte intresset som dalade, snarast ekonomin och då var det enkelt för ekonomiansvariga att hämta resurser, även om de var små, från just den sociala verksamheten. -- Man undrar om det svenska välfärdssamhället någonsin blev färdigt.  Man beslöt  att lägga ner det sowieso.  


Bis-redaktionen: Nu vill vi ge vårt stöd till de ansträngningar som görs för att ge palestinska barn hopp, språk och kanske litet framtidstro genom läsning och tillgång på böcker och bibliotek.


Ett fel har insmugit sig i innehållsförteckningen till bis 2/2007: "...kommer att delta i World Social Forum i USA". Ska vara: "Kommer att delta i US Social Forum"


News from another USA| Paradsidan | Solons nät
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23