Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 October
2005

Är du populist?

[bloggar] 

Det är beklagligt att klyftan mellan Frankrike och de flesta andra EU-länder växer. Men det är ännu värre om Frankrike lyckas locka in andra länder på sin populistiska väg

skrev Björn Sundell igår i Hufvudstadsbladets ledare. Det franska folket, som protesterar mot nyliberalismen och strejkar mot privatiseringarna, har tydligen utvecklat sig till ett populus populissimus.

I dagens Hbl fortsätter Björn Månsson att skilja mellan mer eller mindre populistiska åsiktsyttringar:

Greenpeace kritiserade i går litet populistiskt valet av [Nobel]pristagare för att det inte skiljer på IAEA:s dubbla roller ”som kärnvapenpolis och kärnkraftspromotor”.

Betyder ordet populism i dessa sammanhang någonting annat än att Sundell och Månsson råkar vara av annan åsikt än Frankrike respektive Greenpeace? Knappast. Att Hbl tycker folket gör fel när det strejkar eller fäller vissa nya grundlagsförslag vet vi sedan länge. Och att Greenpeace är mot kärnkraft, ockå i dess så kallade fredliga form som alstrare av elenergi, medan t ex Björn Månsson kanske inte ännu har förmått ta  ställning till den saken, är också ganska klart.

Eventuellt hade man kunnat vänta sig att Hbl också hade utrustat Björn Wahlroos med epitetet populist med stöd i tidningens eget reportage från Hankendagen:

- Det här är vår högskola och inte någon jävla center- eller socialdemokratisk undervisningsministers.
Det röt Sampos koncernschef Björn Wahlroos inför 500 före detta hankeiter som kommit till den första Hankendagen.

Men se, här var det tydligen inte frågan om billig demagogi eller friande till folket!

"500 före detta hankeiter" låter för övrigt som en någorlunda inflytelserik folkförsamling. Man får anta, att Wahlroos populistiska budskap når ut en bra bit bortom det akademiska auditoriets väggar, kanske rentav ända till profanum vulgus (en annan, numera smått föråldrad beteckning för den vanliga folkhopen).

Men nu märker jag, att också jag har börjat kalla andra för populister! Tydligen har jag själv smittats av p-sjukan genom alltför livligt umgänge med Hbl.


Att tänka globalt och handla lokalt| Paradsidan | Socialpolitik på vägen från Lissabon
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23