Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 July
2007

Solons nät

[grundlagar] 

"Solon var [...] sysselsatt med allmänna angelägenheter och höll på att avfatta sina lagar. Då Anakharsis erfor detta, hade han skrattat åt Solons sysselsättning, då denne trodde sig med lagar kunna hämma oförrätter och egennytta bland sina medborgare, ty lagarna voro ingenting annat än spindelnät. Såsom dessa, skulle de fånga de svaga och klena, men av de starka och rika skulle de sönderslitas. Solon skall därtill ha svarat, att människornas även iakttaga överenskommelser, vilkas överträdande gagnade ingendera parten, och att han avpassade sina lagar efter medborgarna, sålunda att han visade att det var bättre att handla rättrådigt än att överträda lagarna. Men det gick mera såsom Anakharsis förmodat än som Solon hade hoppats." -- Ur Plutarkhos Levnadsteckningar över namnkunniga greker och romare i Ivar A. Heikels översättning.

"Far var född och uppfostrad i norra Österbotten i en finsk trakt. Han var fullt hemmastadd i finskan och älskade språket. Han ville att barnen skulle lära sig finska. Därför hölls i hemmet blott finska tjänarinnor eller pigor, såsom det hette den tiden. Vi hade två pigor. Den ena var från det då tvåspråkiga Jeppo, ett kapell under Nykarleby, och hon talade såväl svenska som finska. Hon, "gamla Maja", stannade hos oss till dödedagar. Den andra tjänarinnan skulle alltid vara finskspråkig. Far talade själv ofta finska med barnen. Lilla Teodors första språk var finska. "Pikku suomalainen poikani", sade far ofta. Jag för min del lärde mig kanske hundra ord och ett tiotal vanliga finska uttryck, såsom "hyvää päivää", "kiitoksia paljon". Far hoppades snart få flytta till en finsk församling. Om denna önskan förverkligats, hade vi troligtvis alla i familjen blivit finsksinnade, och ett och annat i vårt levnadslopp hade gestaltat sig annorlunda." -- Ur Minnen från min barndom och skoltid av Ivar A. Heikel.


Bidrag till kritiken av det populistiska biblioteket| Paradsidan | Sailasta menoa!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23