Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 September
2007

EU i Spinellis fotspår

Analys i Hufvudstadsbladet 31.8.2007
[grundlagar] 

Den 14 februari år 1984 trodde sig Europaparlamentet skapa Europeiska Unionen genom att godkänna Traité instituant l'Union Européenne, dvs en grundlag för EU. Beslutet fattades med 237 röster för och 31 emot (43 frånvarande). Men grundlagen av år 1984 förpassades snabbt till glömskans arkiv. Så verkar det också ha gått för grundlagsförslagets upphovsman Altiero Spinelli (1907-86 ; han hade fyllt hundra 31.8. i år).
Den ena av Europaparlamentets två huvudbyggnader bär hans namn. Nybygget år 1993 fick heta Bâtiment A. Spinelli.
Men när utrikesminister Joschka Fischer i maj 2000 på nytt satte igång diskussionen om EUs grundlag nämnde han inte Spinelliprojektet med ett enda ord. Ändå gick Fischer i Spinellis fotspår när han talade om att gå vidare från konfederation till federation.
Med konfederation avses ett statsförbund, t ex ett sådant, som EU hittills har varit. Federation betyder däremot förbundsstat typ USA. Spinelli är EU-federalismens portalfigur. Men varför lades Spinellis projekt på is?
Hans vänsterhållning var inte förenlig med tidsandan i Thatchers och Reagans epok.
Ursprungligen var Altiero Spinelli kommunist, vilket han fick sota för med 16 år i fångenskap under den italienska fascismen. År 1937, under sin förvisning till ön Ponza, bröt han med kommunistpartiet pga stalinismen. Under vintern och våren 1941, medan Hitlers arméer skördade seger efter seger, skrev Spinelli tillsammans med sin vän Ernesto Rossi ett program "För ett fritt och enat Europa" (Ventotenemenifestet). Vem skulle tro att europeiska unionen ursprungligen var ett vänsterprojekt?
Efter kriget var Spinelli aktiv i den federalistiska rörelsen. Han verkade som regeringsrådgivare och forskare. År 1970 utnämndes han till medlem av europeiska kommissionen med industri- och forskningspolitik som ansvarsområde.
När uppdraget som europeisk kommissarie var över beslöt Spinelli att ställa upp i de första direkta valen till Europaparlamentet år 1979 som oberoende kandidat på italienska kommunistpartiets lista. Han blev invald.
Under de följande åren hörde man honom ofta tala om den nödvändiga europeiska federationen på restaurang Crocodile i Strasbourg. I februari 1984 hade "Krokodilklubbens" idéer vunnit majoriteten av Europaparlamentets medlemmar för sig.
För federalisten Spinelli var EU först och främst en fråga om att skapa ett nytt och progressivt politiskt system. Marknadsintegrationen kom i andra hand.
Federalism innebär för det första att nationalstaternas suveränitet bör inskränkas för att bereda plats åt en fredlig, kosmopolitisk världsordning. För det andra betyder federalism att "dela makten i höjdled", för att citera den svenska författaren Anders Ehnmark. Federalisterna eftersträvar demokrati genom att flytta makt neråt.
När vi jämför Europaparlamentets EU-fördrag från februari 1984 med Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, daterat 29 oktober 2004, måste vi börja med att fråga: vad är speciellt viktigt i en grundlag?
Det är viktigt att grundlagen är kortfattad. Detta är inte enbart en formsak utan också en fråga om demokrati. Det är ju meningen att alla medborgare ska känna till innehållet i lagen. Lagen av år 1984 är på 25 sidor. Lagen av år 2004 upptar 350 sidor.
En grundlagstext bör också vara tillräckligt allmänt hållen. Statens värderingar ska stå i grundlagen men detaljerade beskrivningar av politikens innehåll samt ideologi bör utelämnas. Grundlagen av år 1984 håller sig på ett allmänt plan och är ideologiskt neutral. Grundlagen av år 2004 liknar däremot ett regeringsprogram. Dess upprepade fraser om fri konkurrens och fria kapitalrörelser gör att den inte är ideologiskt opartisk. Den är en nyliberalistisk traktat.
1984 års lag nämner inte NATO. Detta beror inte på åsikter om NATO utan på statsklokhet. Världen brukar som bekant förändras. Därför låter en god grundlag relationerna till andra länder bestämmas genom särskilda fördrag. Men i 2004 års grundlag refereras till Atlantpakten alldeles som om NATO vore en europeisk institution.
Viktigt är givetvis också hur grundlagen stiftas. Spinellis tanke var, att Europaparlamentet skulle fungera som konstituerande församling. Så skedde också år 1984. Men de nationella regeringarna körde ner Europaparlamentets lag. Enhetsakten (Single European Act), som utarbetades av en särskild kommission och antogs av regeringarna några år senare är inte en grundlag. Den är bara ett utvidgat frihandelsavtal. 2004 års grundlag skulle stiftas av ett ett konvent som tillsattes av regeringarna. I Frankrike och Holland där det föredes en bred diskussion kring den nya grundlagen underkändes den i folkomröstningar i maj-juni 2005.

När ska vi äntligen få en federalistiskt tänkande europeisk vänster? Dess tid var i motståndsrörelserna på 1940-talet då det gällde att befria Europa från nazismen och diktaturerna. Snabbt återgick man dock till den gamla ordningen, denna gång under amerikansk hegemoni. Det lösa statsförbund och den delvisa monetära union som firades i Berlin i juni går fortfarande i USAs ledband. General de Gaulles Frankrike var mer socialistiskt än labourledaren Tony Blairs England. Så kan man sammanfatta Europas efterkrigstida politik. Den federalistiska vänsterns tid är inne.
Vänstern bär en del av ansvaret för att fälla grundlagen av år 2004. Bra så. Men vänstern borde också se till att lägga fram ett alternativ till grundlagen av år 2004.
Ett EU, som redan är på god väg att överskrida Europas traditionella geografiska gränser, kunde ge demokratin kontrollen över "dessa förryckta och skenande Leviataner" (Leviatani impazziti e scatenati) varmed Spinelli en gång avsåg Europas nationalstater och till vilka vi också räknar nutidens patologiskt ansvällda finansmarknader. Det gäller att aktualisera och uppdatera Spinelliprojektet, grundlagen av år 1984.


Eigengesetzlichkeit| Paradsidan | Maktdjävulen i biblioteket
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23