Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


13 September
2007

Pro Lovisa

Mer om kommunsammanslagningen
[Snea figurer] 

Hörde av T. att ni träffas för att diskutera. Själv reser jag till
Sverige idag för att delta i planeringen av Europeiskt socialt forum, som
kommer att hållas i Malmö-Köpenhamn, september 2008.

Egentligen skulle jag vilja stöda ett alternativ med ett traditionellt mer
utbrett Pernå, som innefattar Pernå, Liljendal och Lappträsk. Städerna
Borgå och Lovisa skulle inte behöva sammansanslås med några kringliggande kommuner, anser jag.

Ju mer jag tänker på saken, desto mer stupid tycks mig den strukturella
kommunreformen  vara.  Den enda idé jag kan skönja bakom denna förvaltningsreform är en förhoppning om inbesparingar. Kommunerna betraktas enbart ur ekonomisk synvinkel, så som enbart ekonomiska enheter. Det är ren och skär "ekonomism". Men i den allmänna  politiken är detta nyliberala synsätt för närvarande allenarådande. Det genomsyrar och förlamar alla politiska partier från höger till vänster.

Å andra sidan har föreningar typ Attac grundats för att skapa
alternativ till denna pensée unique. Sociala forum växer på olika nivåer -
globalt, Europa, nationellt, lokalt. Inom Attac m fl globaliseringskritiska rörelser utvecklas en analys som är intellektuellt överlägsen (*) den som en Raimo Sailas eller en Johanna Westman lyckas prestera - för att nämna två personer som i sina yrkesroller, den ena som kanslichef, den andra som ledarskribent,  främjar dagens allenarådande politiska tänkesätt och dess omsättning i praktisk handling typ den pågående kommunreformen. 

Men... dessvärre tvingas pernåborna tydligen nu i alla fall - genom diktat
från de globala finansmarknaderna, som förs vidare av de nationella  
finansministerierna (läs: Raimo Sailas) - att välja mellan att låta sin 
sedan medeltiden existerande gemenskap på landet uppgå i antingen staden Borgå eller staden Lovisa.

Då vill jag för min del hellre att Pernå ansluts till Lovisa än till
Borgå. Och detta trots att herr Kaleva, Lovisas nuvarande stadsdirektör,
är en av de arrogantaste och mest teknokratiska småpotentater jag hittills
har påträffat i grannskapet. (Allmänheten hade tillfälle att se och höra honom  under Valkombornas möte om skyddszonen kring det planerade nya atomkraftverket i Lovisa för några månader sedan.)


(*) Ett exempel på åtgärder som syftar till att stävja  till finansglobaliseringen - som är  en avgörande del av bakgrunden till la pensée unique - ger professorn i internationell politik vid Helsingfors universitet Heikki Patomäki i boken  "Democratising   Globalisation: The Leverage of the Tobin Tax", Zed Books, London and New  York 2001.


Maktdjävulen i biblioteket| Paradsidan | Monbiotin idiootit
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23