Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


03 October
2007

Vem redigerar om kommunens webbsidor efter sammanslagningen? (2)

[grundlagar] 

Du skriver: "Hämeenlinnan kirjasto on tässä interaktiivisuus-asiassa pilottina" (Biblioteket i Tavastehus fungerar som pilot i den här interaktivitetsfrågan). Inget ont om interaktivitet - på svenska samverkan eller växelverkan; på finska eventuellt yhteistoiminta eller vuorovaikutus, fast det ju låter mer som samarbete, helt enkelt - men är det faktiskt det det handlar om?

Tja, vad handlar om vad och vem bestämmer agendan?

Jag för min del tycker att det allmänna biblioteket i Finland är mycket öppet och interaktivt. Personalen är för det mesta tjänstvillig, man blir - oftast utan dröjsmål - vänligt bemött, det går an att fråga olika saker, osv. Åtminstone min kommunikation med biblioteken (i olika städer och kommuner, och på universitetsbiblioteket) har fungerat bra också per telefon och via internet. Jag upplever kort sagt inte själva interagerandet med biblioteket som ett problem.

Det här är naturligtvis bara min egen erfarenhet - andra kan ha andra erfarenheter av bibliotekstjänsterna.

Däremot är proaktiviteten, enligt mig, för närvarande bibliotekets stora problem. Proaktivitet betyder att ta initiativ, att ta saken i egna händer. Och detta särskilt då lokalt, i den egna omgivningen, i den egna kommunen eller staden. Om jag har förstått rätt så handlar Bibliotek 2.0 just om detta, dvs om hur biblioteket ska göra sig betydelsefullt i lokalsamhället.

För övrigt så har stadsbiblioteket i Tavastehus länge varit snäppet före många andra folkbibliotek i Finland. Jag minns perioden i början av 1990-talet, då jag själv bokstavligen jobbade i biblioteket, dvs Helsingfors stadsbiblioteks nya enhet Kabelboken i Kabelfabriken. Det var på den tiden då vi satte upp den första webservern samt länkbiblioteket Kaapelisolmu suosittelee - Kabelknuten rekommenderar. Biblioteket i Tavastehus var inte sent att följa efter med sin länksamling Makuupalat-Smakbitar, som fortfarande fungerar och vidareutvecklas.

Tavastehusbiblioteket vågade ta saken i egna händer!

Idag var jag inne på Tavastehusbibliotekets webbsidor, som säkert hör till de mångsidigaste i Finland jämförelse med andra bibliotekssidor på webben. Då tänker jag inte minst på databasen ARVI, som innehåller en mängd referenser till (framför allt) tidningsartiklar om området i Tavastehusregionen.

Jag ägnade en stund åt att leta efter artiklar om bland annat den pågående strukturreformen av kommunerna i ARVI. En del kom också fram. Ändå saknar jag vad jag ovan kallat en proaktiv hållning i denna referensdatabas. Jag skulle vilja kalla urvalet (av artikelreferenser) mekaniskt, med andra ord spontant och reflexmässigt. Bakom denna ansamling av information finns - enligt min åsikt - inte tillräckligt mycket medvetenhet och reflexion. Det som händer i regionen och som anses viktigt drunknar i mängden av referenser. Den proaktiva bibliotekariens uppgift vore att lyfta fram det, att belysa det från olika håll, att ge möjligast direkt tillgång till de viktigaste kunskapskällorna och att dokumentera invånarnas ansträngningar att göra sina röster hörda i en utveckling, som blott alltför ofta styrs av makter, som åtminstone de själva inte verkar ha någon chans att rå på.

A propos kommunsammanslagningarna antecknade jag några ytterligare reflexioner (på engelska) här:

Med vänliga hälsningar,

- Mikael


Elementary lessons from the events in Burma| Paradsidan | Kehityspolitiikka eilen, tänään ja huomenna?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23