Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


14 October
2007

Epäröivä Sadankomitean jäsen (2)

[bloggar] 1.

Eräs ystäväni huomautti: Immanuel Wallersteinin mielestä Yhdysvallat on taantuva valta, joka ei uskalla hyökätä Iraniin, hänestä mahdoton ajatus.

Tutustuin tunnetun ja arvostetun tutkijan kirjoitukseen "Bush's Headlong Rush Into Iran?". Tässä viime helmikuussa kirjoitetussa artikkelissaan Wallerstein kutsuu USA:n sodanvalmisteluja sapelinkalisteluksi.

Wallerstein toteaa myös, ettei juuri kukaan USA:ssa tai USA:n ulkopuolella tukisi iskua Iraniin. Niin eläkkeellä kuin palveluksessa olevat korkeat amerikkalaiset sotilashenkilöt ovat ilmaisseet vastustavansa iskua Iraniin ja lehdissä on jopa (ensimmäistä kertaa Wallersteinin elinaikana) liikkunut huhuja sotilaskaappauksen mahdollisuudesta (mikäli Bush ja Cheney kuitenkin päättäisivät iskeä Iraniin), Wallerstein toteaa.

Vaikka Wallerstein tässä artikkelissaan välttää selkeää kannanottoa kysymykseen onko isku odotettavissa vai ei, voitaneen kuitenkin sanoa, että hän kallistuu ystäväni maainitseman näkemyksen kannalle, jonka mukaan iskua ei olisi tulossa "koska se on mahdoton ajatus".

Sopii kuitenkin kysyä missä määrin joidenkin oletettavasti rationaalisesti ajattelevien poliittisten johtaijen - tässä tapauksessa siis Bushin ja Cheney'n! - tekemät päätökset todellisuudessa ohjaavat maailman menoa.

Wallerstein olettaa, että 1) jos Iraniin isketään, se tapahtuu Bushin ja Cheneyn päätöksestä, ja 2) ynnätessään iskun aiheuttamia kustannuksia ja siitä saatavaa hyötyä, he päätyvät luopumaan iskusta.

Tällaisen rationalistisen päätösteorian rajoituksia on pohtinut mm. Graham Allison teoksessaan The Essence of Decision.

Todellisuudessa tilanne on monin verroin monimutkaisempi kuin rationalistinen päätösteoria olettaa, kuten esim. Allisonin tutkimus Kuuban ohjuskriisistä (1961) osoittaa.2.

1980-luvun European Nuclear Disarmament eli END-liike lähti olettamuksesta, että kylmän sodan kaksi osapuolta muodostivat yhdessä omalakisen, keskinäiseen tuhoon tuomitun järjestelmän, jonka E.P. Thompson kuvasi sanalla 'eksterminismi'. Tämä olettamus oli tavallaan rationaalisen päätösteorian vastakohta. Sen mukaan maailman kehitystä ohjaavat "järkevien" päätöksentekijöiden sijasta maailman järjestelmän irrationaaliset kehitystendenssit.

END-liikkeen näkemys oli lähellä historiallista materialismia tai, kuten E.P.Thompsonin tapauksessa, biologista systeemiteoriaa (Thompson viittasi esim. Gregory Batesonin teoksiin).

Kylmän sodan kilpavarustelun oloissa ja keskinäisen varman tuhon (Mutual Assured Destruction) vaaran vallitessa, jouduimme myös pohtimaan mitä tulevat historijoitsijat voisivat sanoa mahdollisen ydinsodan jälkeen. Päädyttiinkö ydinsotaan johtajien "rationaalisten" päätösten takia vai jostain muusta syystä? Kuka pystyisi ylipäätänsä ydinsodan jälkeen selvittämään ydinsodan syitä ? - Vertaa keskusteluja dinosaurien katoamisesta ja myös uhkaavasta ilmastonmuutoksesta.3.

Nyt ei ole syytä luottaa liikaa Bushin ja Cheneyn järkevyyteen. Silloin kuin sapeleita on kalisteltu, silloin niitä on pian myös käytetty. Nyt tarvitaan jatkoa END-liikkeelle.

'Yinaseeton vyöhyke Puolasta Portugaliin' oli END-liikkeen ehkä käytetyin ja tärkein vallitsevan poliittisen järjestelmän vastainen iskulause, koska se yhdisti Euroopan kansalaisia yli silloisten blokkien rajojen, ts. rautaesiriipun molemmin puolin.

Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen ja EU laajennuttua 'Portugalista Puolaan' END-liikkeen tunnuksen usein kuultu vaihtoehtoinen muoto, eli 'ydinaseeton vyöhyke Atlantista Uraaliin', on asiallisempi. Ja ydinaseet ovat edelleen keskeisessä asemassa, sillä Euroopan ydinaseriisunta ei koskaan tapahtunut. Eurooppalaisten tulee vaatia yksipuolista ydinaseriisuntaa Englannilta, Ranskalta ja Venäjältä. Olof Palmen aikainen Ruotsi antoi historiallisen esimerkin, jota muiden tulee vihdoin seurata. Ydinasettomuudesta on tultava eurooppalaisuuden ehto.

Mutta ydinaseettomuus ei riitä. Ns. rauhallisen ydinvoiman käytön laajentuminen on myös estettävä. Emme halua, että Eurooppaan tai Venäjälle rakennetaan uusia ydinreaktoreita, että täällä louhitaan uraania ja että tänne haudataan korkea-aktiivisia ydinjätteitä. Ydinvoima ei ole halpa, ei puhdas, ei turvallinen eikä kestävä tapa tuottaa energiaa. Ydinvoimalla ei ympäristöä säästetä eikä ilmastomuutosta pysäytetä. (1)

________ALAVIITE:

(1) Vrt. Hall, Wayne: NUCLEAR DISARMAMENT AND THE CLIMATE CHANGE MOVEMENT: MUST WE BE COMPETITORS? A paper delivered at the 2nd Rhodes Antinuclear Festival held from September 25-29, 2007 http://www.enouranois.gr/english/antinuclear/indexenglish3.htm
Esimerkiksi Helsingissä vajaan kuukauden päästä (9.-11.11.) pidettävä Naiset atomivoimaa vastaan-ryhmän järjestämä eurooppalainen ydinvoimakriittinen konferenssi tarjoaa mielestäni mahdollisuuden keskustella siitä miten ydinaseita ja ydinvoiman lisärakentamista vastustavat liikkeet ja ilmastonmuutosta estämään pyrkivät liikkeet voivat toimia yhdessä. Konferenssikutsu ja konferenssin ohjelma, kts. http://www.naisetrauhanpuolesta.org/


Sadankomitean epäröivä jäsen| Paradsidan | Kärnvapnen är fienden
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23