Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


11 October
2005

Minns ni Dmitri Sklyarov?

[grundlagar] 

Idag gläder jag mig åt att Heidi Hautala, som jag planerar att rösta på i
presidentvalet, har motarbetat den skärpning av copyright (i ordets
amerikanska betydelse) som den nya upphovsrättslagen medför. Så verkar det i alla fall utgående ifrån hennes kolumn i dagens Hufvudstadsblad.  Jag har inte kunnat ägna tillräckligt med tid åt att följa med beredningen av
den nya lagen om upphovsrätt.  Electronic Frontier Finland (EFFI) tycks
mig göra göra en god insats på detta område.

Ur min synvinkel ter sig perspektivet i diskussionen om denna lag alldeles förvrängt. Långt viktigare än kopieringen av popmusik är villkoren för fri software. Det är en ödesfråga för demokratin i "informationssamhället" under många år framöver. Software bör vara fri i den mening som
vetenskapliga forskningsresultat är det, dvs öppen för insyn och kritik. I
längden måste datorernas operativsystem och annan software befrias från
copyright och patenträttigheter ; dock inte från den så kallade moraliska
upphovsrätten. Ett fritt samhälle förutsätter fri software liksom det
förutsätter fri forskning och vetenskap.  Här tangerar upphovsrättslagen
grundlagen.

Detta är inte en juridisk utan en politisk fråga.  Tyvärr verkar
tillsvidare bara några få beslutsfattare inse frågans vikt.

Också frågan "vem äger vad vi läser?" torde vara viktigare på sikt än frågan om skivbolagens vinstmarginaler och popmusikernas royalties, eller
ersättningarna till kompositörer av kyrkomusik. Fallet Dmitry Sklyarov  
visade för ett par år sedan på ett oroväckande sätt hur långt
innehållsindustrins storbolag och myndigheterna är beredda att gå och
vilka möjligher DMCA ger dem.  Andan i DCMA går tyvärr igen i EUs
upphovsrättsdirektiv och i den finländska copyrightlag, som Heidi Hautala
med flera har varit med om att stifta.

Fotnot:

In the wake of worldwide criticism, Adobe Systems agreed Monday [32 July  2001] to withdraw from a case charging a 27-year-old Russian programmer [Sklyarov] with violations of the controversial Digital Millennium Copyright Act [DCMA]

Socialpolitik på vägen från Lissabon| Paradsidan | IN HOC SIGNO VINCES?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23