Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


24 October
2007

Epäröivä Sadankomitean jäsen (3)

Eurooppalainen on Besserwisser mutta Gandhi tiesi paremmin
[911] 

"One of the more reprehensible characteristics of our time is the power to colour the judgment of whole populations which has come about through the concentration of political power and the advent of mass media communication" (Bertrand Russell, kirjassa Voices from the Crowd against the H-Bomb, 1964, s 143).


Rauhanliiton, Ydin-lehden ja Rauhanpiipun järjestämässä keskustelutilaisuudessa Alexander Stubb, Erkki Tuomioja ja Jaana Airaksinen valaisivat eri näkökulmista EU:n demokratiavajetta. Olisin halunnut osallistua keskusteluun, mutta kärsivällisyyteni petti puheenvuoroa odotellessani. Lähdin pois, tarkemmin sanoen Ruotsinpyhtäälle, osoittamaan mieltä E.ON-yhtymän trojalaisen hevosen, Fennovoiman, ydinvoimalasuunnitelmia vastaan. Demokratia on nimittäin puutteellinen siinäkin EU:n kolkassa.

Tarkoitukseni oli huomauttaa

1) että vuoden 1984 EU-perustuslakiluonnos, jonka v. 1979 ensimmäistä kertaa suorilla vaaleilla valittu EU-parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä, on edelleen ajankohtainen, koska siinä on juuri sellaisia perustuslain piirteitä, joita jatkuvasti peräänkuulutamme. Esimerkiksi vuoden 1984 EU-lain pituus on noin 20 sivua ja se puhuu selkokieltä. Sen sijaan EU-huippukokouksessa Lissabonissa äskettäin hyväksytty ns. uudistussopimus käsittää satoja käsittämättömiä sivuja. (Vrt. http://www.spinellisfootsteps.info/ sekä http://wiki.spinellisfootsteps.info/index.php/Reconstitute_the_Spinelli_Project).

2) että EU:sta puhuttaessa Sadankomiteakin (muista puhumattakaan) vaikenee ydinasiasta eli ydinaseista. Mutta voiko NATO:oon ja ydinasedoktriineihin sidottu EU olla demokraattinen? Eivätkö ydinasemaat kuten Ranska ja Englanti ole väistämättä epädemokraattisia? Voiko demokratia toimia maissa, joiden kamaralla on USA:n ydinaseita? Eikö koko EU:n tulisi jo kieltää ydinaseet ja ensimmäiseksi päästävä itse niistä eroon? Status quo:n ylläpitämiseen juuttuneiden poliittisen eliitin ja peloteopilla aivopestyn yleisön korvissa nämä kysymykset saattavat tuntua kaukaisilta, ikäänkuin ne kuuluisivat hamaan kylmän sodan aikaiseen menneisyyteen. Sadankomitean tehtävänä on kuitenkin alusta saakka ollut pitää esillä ydinaseita ja kyseenalaistaa niitä. Miksei Sadankomitea enää äänekkäästi vaadi Euroopan ydinaseriisuntaa silloin kun on puhe Euroopan Unionista ja sen demokratiavajeesta?

Yleisötilaisuuden keskustelijoita kärsimättömänä kuunnellessani havaitsin olevani joissakin mielipiteissäni lähempänä Alexander Stubbia kuin Erkki Tuomiojaa tai Jaana Airaksista. Olen Stubbin kanssa federalistisella linjalla, ts. katson, että poliittisen integraation tulisi edetä nopeammin ja syventyä. En oikeastaan tiedä, miksei Tuomiojan mielestä Euroopan poliittisen unionin aika ole vielä tullut. (Sitä olisi pitänyt kysyä tuossa keskustelutilaisuudessa.)

Euroopan Unionin ja ydinaseriisunnan aika on oman arvioni mukaan nyt eikä myöhemmin. Tämä johtuu tilanteesta johon ihmiskunta on joutunut 9/11 2001 jälkeen. Afganistanin ja Irakin sodat sekä Iraniin suunnitellun iskun uhka pakottavat EU:ta irtautumaan NATOsta ja uusimperialismista, ja hylkäämään ydinasedoktriinit. Euroopan on vihdoin otettava oppia Aasian viisailta ihmisiltä kuten M.K.Gandhilta, jossa W. Churchill kykeni näkemään vain puolialastoman fakiirin!

Tässä tilanteessa Suomen hallitus on kuitenkin päättänyt ehdottaa Jorma Ollilaa EU:n tulevaisuutta pohtivan viisaiden miesten ryhmään. Eli mies, joka onnistuu myymään eniten matkapuhelimia, on nykyisten poliittisten johtajiemme mielestä kaikista viisain ihminen! Mikäli Tuomioja tarkoitti, että markkinafundamentalismi ja julkinen typeryys edelleen estävät demokraattisen Euroopan Unionin syntymistä, hän on oikeassa. Mutta eikö jo olisi korkea aika päästä niistä eroon?

Jaana Airaksinen aloitti oman puheenvuoronsa korostamalla, että EU-parlamentillakin - eikä vain Komissiolla - olisi oltava oikeus lakialoitteiden esittämiseen. Näkisin, että tasavaltalainen valtiomuoto voi olla enemmän tai vähemmän parlamentaristinen olematta kuitenkaan epädemokraattinen. Parlamentin aloiteoikeus ei siis mielestäni ole aivan välttämätön demokratian kannalta, joskaan en halua myöskään vastustaa sitä.

Sen sijaan 2000-luvulla on jo välttämätöntä, että perustuslaki kieltää ydinaseet kuten myös useat lainoppineet vaativat (vrt. http://www.ialana.org/ ). Ydinasekielto ja sen kirjaaminen EU:n perussopimuksiin ja lakeihin on välttämätön myös ja nimenomaan demokratian toteutumisen kannalta. Ydinaseita koskeva päätösvalta ei kuulu presidenteille, hallituksille, parlamenteille tai edes kansoille, sillä ydinaseet ovat rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Ydinaseet, jos mitkään, ylläpitävät vallan keskittymistä ja valheiden levittämistä, ts. tilannetta, josta yhdistyksemme perustajiin kuuluva filosofi Russell kuvasi edellä lainatussa lauseessaan.

Attac ei syntynyt ydinasevastaiseksi liikkeeksi, mutta sen on syytä kehittyä sellaiseksi, sillä ilman ydinaseriisuntaa toisenlainen maailma ei ole mahdollinen.
Sitä paitsi Attac on aktiivisesti osallistunut uusliberalistisen EU-perustuslain kaatamiseen Ranskassa ja Hollannissa. EU-kehitykseen vahvasti osallistuvan Attacin (vrt. "Attac ja Euroopan Unioni", http://blogi.kaapeli.fi/book/150) on siis myös kannettava osavastuu Euroopan Unionin ydinaseriisunnasta.

EU:n demokratiavajeesta puheen ollen täytyy lopuksi mainita myös ydinvoimalat. Olen eri mieltä kuin Göran Persson ja Paavo Lipponen, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen lobata minkä ehtivät ja jaksavat yhdinvoimateollisuuden hyväksi. Mitkään "tieteelliset" perustelut ydinvoimalle eivät enää vakuuta. Ei siis uusia ydinvoimaloita Ruotsinpyhtäälle tai Euroopan muihinkaan kolkkiin, vaan ydinaseeton ja ydinvoimaloista vapaa vyöhyke Tukholmasta Teheraniin!

Mikael Böök


Euroopan Attac hylkäsi EU:n uudistussopimuksen| Paradsidan | Mer eller mindre smarta intelligensbegrepp
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23