Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


28 October
2007

Mer eller mindre smarta intelligensbegrepp

Med anledning av ett referat i Helsingin Sanomat häromdagen
[bloggar] 

[...]

Sluta moralisera vill jag inte och kan jag inte heller, även om jag skulle vilja. Moral är inte ogräs, som vi skall försöka rensa ut med hjälp av vetenskap.

Ja, det är din plikt att hålla dig till vad du vet eller tror dig veta. Jag menar alltså inte att t.ex. genetiska skillnader mellan kenyaner och kineser bör förnekas eller ens förtigas, ifall de bevisligen går att påvisa.

Men intelligens är ett ord med stark värdeladdning. Det är det du i din tur tycks vilja förneka.

Vad betyder ordet intelligens? Vilken mening har detta ord? Människor har gjort sig olika uppfattningar, dvs intelligensbegrepp. Du tycks ha fastnat för ett visst begrepp, som har konstruerats på basen av genetisk forskning, psykologiska test, statistik mm. Det kan vara intressant och kanske också viktigt för oss att få ta del av resultaten från sådan forskning. Begreppskonstruktörer och forskare borde ändå inse sina begränsningar. På 1920- och 1930-talet gällde rasbiologin i utbredda akademiska forskarkretsar för att vara högsta form av vetenskap , vilket fick förskräckliga följder t.ex. i form av lagstiftning om tvångssteriliseringar. Jag vill och kan inte sluta moralisera över forskare och vetenskapsmän som är alltför säkra på sina begrepp och sina saker.

För övrigt har jag som ett led i min egen forskning försökt studera Dunbar, Robin: ”The social brain hypothesis”. Evolutionary Anthropology 6: 178-190 så att det knakat i min gamla humanisthjärna. Härvid har jag erinrat mig G.H. von Wrights formulering: "På frågan, vad det är att ha tankefömåga, kunde man svara så här: Det är att kunna leva som en medlem i en mänsklig gemenskap, att tillägna sig de handlingsmönster och delta i de institutioner, som människan under historiens gång utvecklat och bland vilka språket är den viktigaste". (Ur Humanismen som livshållning, 1978.)

Det som von Wright här kallar tankeförmåga är ett alternativt intelligensbegrepp. Och Dunbars "sociala hjärna" kallas i sin tur för "machiavellisk intelligens" - där har vi ytterligare ett smart intelligensbegrepp!

I skrivande stund har jag inte tillgång till referatet i Hesari, som jag reagerade emot. Om jag minns rätt säger du också - enligt Hesaris referat - att skillnaderna i utvecklingsnivå mellan världsdelarna åtminstone till en del beror på skillnader i intelligenskvot, vad dessa skillnader nu sedan anses mäta. Det tror jag för min del inte på. Den som försöker förklara världshistoriens förlopp med utgångspunkt i intelligensmätningar förtjänar nog närmast att bli utskrattad. Tala om positivism och vetenskaplig reduktionism!

I inledningen till sin bok om vete, vapen och virus (Guns, Germs and Steel, 1998) samtalar Jared Diamond under en strandpromenad med lokalpolitikern Yali i Nya Guinea. "Why is it that you white people developed so much cargo and brought it to New Guinea, but we black people had little cargo of our own?", frågar Yali sin samtalspartner. Diamond tog denna fråga till utgångspunkt för sin genomgång av allas vår historia under de senaste 13.000 åren. Jag finner Diamonds framställning övertygande och noterar med tacksamhet, att han inte faller tillbaka på rasteorier och skillnader i "intelligens". "He [Yali] and I both knew perfectly well that the New Guineans are on the average at least as smart as Europeans", skriver Diamond.

[...]

Hälsningar,

- Mika


Epäröivä Sadankomitean jäsen (3)| Paradsidan | Bedragare och självbedragare
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23