Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 November
2007

Känn dig själv!

[bloggar] 

Aktuella anteckningar och reflexioner på ett gammalt temaPekka-Eric Auvinens ansikte på fotot från senaste sommar, som publicerades i gårdagens Ilta-Sanomat, påminner mig om en rysk författare. Eller en rollinnehavare i en film av Tarkovskij. Jag vet inte varför jag tycker mig känna igen någonting ryskt - och samtidigt europeiskt - i detta ansikte. Vad jag ser i mina drömmar vet jag inte. Det jag ser i vaket tillstånd kan jag också bara ana att jag vet någonting om.

§

Ioannis Capodistrias, det moderna Greklands första statschef (1828-31) verkade som ambassadör för tsar Alexander i Schweiz och på Wienkongressen. Var Ryssland mer europeiskt då än det är nu? Skulle Putin kunna utse låt oss säga Michel Rocard till sitt ombud i Europa? Ja, nog kunde han han väl göra det. Men skulle EU godta arrangemanget?

§

Idag 10 november 2007 kan noteras att Michel Rocard, Frankrikes premiärminister mellan 1988 och 1991, har undertecknat Appeal to All Europeans To Prevent War Against Iran . - Vänligen sprid appellen till pressen och media. Uppmana din riksdagsman, din favortitförfattare m.fl. att signera appellen.

§

Sylvia Bjons ledare i Hbl 8.11. tog upp en viktig aspekt - nihilismen. Av en artikel av samma redaktör med rubriken "Mördaren har fans på nätet" (Hbl 9.11.2007) framgår, att Auvinen fascinerades av Pentti Linkolas åsikter; i artikeln ingår också några några kommentarer av Linkola själv.
Själv uppfattar jag Auvinen som en terrorist och följaktligen dådet som ett terrordåd. Nihilism och beundran för Linkola motsvarar också Auvinens egen förklaring och krigsförklaring (mot mänskligheten) på nätet.
Var och en som läst sin Dostojevskij torde utan svårighet känna igen kopplingen nihilism-terrorism.
- "Att skjuta några skolkamrater är en mycket underlig koppling", säger å sin sida Linkola till Hbl. Ja, visst är Auvinens gärning svårbegriplig!
Det gäller att tänka vidare och försöka gå djupare.

§

" Hatets fågel kläcker fram medlidandets kyckling. Den dynamiska kraften hos Multatuli heter hat, precis som hos Swift och Gogol och Mark Twain, ett passionerat, hederligt hat. Det är hederligt att hata Torrboll, och Multatuli hatade honom. Det är hederligt att hata fega klerker, och Multatuli hatade alla fega ämbetsmän. Ibland är det till och med hederligt och nödvändigt att hata samhället, som Swift, eller att hata hela mänskligheten, som Voltaire ofta gjorde"
skrev D.H.Lawrence i sitt förord till Max Havelaar.

§

Efter mitt föredrag på TEP-klubben [2006?] pratade jag en stund med en ung man, som berättade att han samlar på dokument om 9/11, för den händelse att internet körs ned. Sådana farhågor har vi lite till mans. Tidigare har jag refererat till vad Al Gore sade i oktober 2005:
"We must ensure that the Internet remains open and accessible to all citizens without any limitation on the ability of individuals to choose the content they wish regardless of the Internet service provider they use to connect to the Worldwide Web. We cannot take this future for granted. We must be prepared to fight for it because some of the same forces of corporate consolidation and control that have distorted the television marketplace have an interest in controlling the Internet marketplace as well. Far too much is at stake to ever allow that to happen".
Ta kontakt med rättslärda, fråga dem på vilken laglig grund internet vilar. Har vi en internetlag, som stipulerar att internet ska finnas och vara tillgängligt för allmänheten? Enligt Finlands bibliotekslag [1998] bör
" Biblioteksväsendet [...] också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas."
Det här låter ju som internet. Men det är inte nödvändigtvis internet som avses. "Virtuell" är ett av samtidens luddigaste begrepp. "Interaktiva nättjänster" kan också betyda mobila telefontjänster. Varför nämns internet inte uttryckligen?
Internet är inte vilken som helst interaktiv virtuell nättjänst! Jag skulle vilja kalla våra lagstiftare och tjänstemän fega och stupida. Jag hatar dem med Multatulis hat!
Men att jaga upp sig vid morgonkaffet hjälper inte. Dessutom är och förblir många av mina mina vänner lika oförstående, lika stockdumma inför internet, som statsråden. Jag måste förlåta dem.
Den gröna riksdagsmannen Jyrki Kasvi vill säkert driva frågan, medverka aktivt till att samhället besluter sig för att göra internet bestående. Kasvi hör till det fåtal riksdagsmän och -kvinnor som visar intresse för saken.
911-diskussionen med medlemmarna av TEP (Teknikka Elämää Palvelemaan - Tekniken i livets tjänst) var inte speciellt givande, vilket säkert också (eller främst?) berodde på mig, inledaren. På sista tiden har jag inte aktivt följt med den sk. sanningsrörelsens utveckling. Följaktligen har mitt eget tänkande om 911 stagnerat. Det var i alla fall uppfriskande att få disputera med Mikko Lampi och de andra om Steven E. Jones' sprängningshypotes. Lampi sade sig vara (och är säkerligen) expert på byggnadstekniska säkerhetsfrågor, och är dessutom intresserad av krigshistoria. Han tillbakavisade alla Jones' 13 argument - och mera därtill.
911-diskussionerna har småningom ritualiserats. Höjdpunkten i ritualen utgörs av videoklippet, som visar hur WTC 7 på några sekunder sjunker i sitt eget fotspår.
Das Prinzip Hoffnung.

§

"Das Prinzip Hoffnung" - Hoppets princip - är titeln på Ernst Blochs trebandsverk, skrivet under andra världskriget, om dagdrömmar, utopier och framtider. Gamla studiekamraten (i Nordiska sommaruniversitetet) Christer Persson har översatt verket i dess helhet och mera därtill till svenska och lagt ut det på nätet - en kulturgärning så god som någon! (http://home.swipnet.se/bloch/Bloch/)
Nå, tilläggas bör, att vi fredsfostrare - Pauline, Löcke, Thomas, Helena Kekkonen med flera - också måste våga ta ställning till världspolitikens dagsfrågor. Nu har det definitivt blivit dags att ta avstånd från "kriget mot terrorismen". Europa måste överge detta "krig", som i sig själv redan bildar en lång kedja av terrorhandlingar, och som varje dag sår frön till ytterligare vålds- och skräckdåd.
Bland reportagen från Pekka-Eric Auvinens terroristdåd i skolan i Jokela läser vi också följande (Hbl 9.11.2007):
"Självmordsattacken i Afghanistan i tisdags krävde 75 dödsoffer varav 59 var barn. Det här uppgav en representant för landets undervisningsministerium för nyhetsbyrån AFP på fredagen. Självmordbombaren utlöste sin sprängladdning utanför en sockerfabrik i provinsen Baghlan i norra Afghanistan på tisdagen. Attacken genomfördes då en delegation med parlamentariker besökte fabriken. Skoleleverna och deras lärare var på plats för att följa med evenemanget. Eleverna var i åldern 8-18 år. Fem lärare dödades. Bland dödsoffrens fanns också parlamentariker och livvakter. FNB"
Kan - vågar - vi se "kopplingen"?
Auvinens dåd var ingalunda berättigat; han gjorde sig skyldig till svåra brott , dvs överlagt mord på åtta medmänniskor. Dessutom planerade han ju att mörda många fler genom att tända eld på skolbyggnaden.
Men Auvinens hat var och är delvis berättigat. Det är vår plikt att vända detta hat, inte mot samhället, utan mot samhällslögnerna. En av dessa samhällslögner är "kriget mot terrorismen". Vi bör som sagt vägra delta i detta nyimperialistiska rövartåg, som leds av USAs nuvarande regering. Situationen påminner tyvärr om 1930-talet. Politikerna och opinionsbildarna lyckades inte heller då ta sig i kragen i tid - några få "fredfostrare" gjorde det visserligen, men de var alldeles för få.
Skolundervisningen i Finlands skolor borde då, på 1930-talet, ha präglats av en antifascistisk och antinazistisk hållning. Tolstoj och Gandhi borde ha lyfts fram som föredömen.
Det är blott alltför lätt att vara efterklok! Att vara klok i dag är betydligt svårare.
Ett villkor för att förstå nutiden är erkännandet, att mänskligheten alltsedan 6 och 9 augusti 1945 lever under en speciell och ny form av andlig terror. Med kärnvapnen sammanhänger också en grundläggande samhällslögn. Kärnvapnen utgör som sådana - deras blotta existens innebär - "brott mot mänskligheten". Ändå tillåter "vi" dem genom att hänskjuta frågan till "våra" representanter, ja, ofta till våra folkvalda representanter. T.ex. Tony Blair, som vid senaste årsskifte genomdrev en modernisering av Storbritanniens ubåtsbaserade Tridentmissiler. Samme Blair, som ljög så grovt om Saddams kärnvapen och därmed "rättfärdigade" angreppskriget mot och ockupationen av Irak.
"Vi" borde kräva att Blair ställs inför en internationell domstol, anklagad för brott mot mänskligheten. Men "vi" gör faktiskt raka motsatsen.
Hösten 2003 utnämndes Blair till hedersordförande i... Socialistiska Internationalen!
Ifall Pekka-Eric Auvinen redan i skolan fått uppleva, att han är på väg att bli medborgare i ett EU som i sin tur ur på väg att göra sig av med kärnvapnen och bädda för EN ANNORLUNDA VÄRLD (jfr mottot för Världens sociala forum), hade han då förfallit till nihilism och ekofascism?
Kanhända.
"Känn dig själv!"

§

Tre månader efter arresteringen fyllde Altiero Spinelli 20. På gamla dar författade Spinelli sin självbiografi. Första delen av detta oavslutade verk kallade han Io, Ulisse.

Jag, Odyssevs.

Ernst Bloch:
Odysseus dog inte på Ithaka, han for vidare till den obebodda världen
Enligt denna version är det inte ens säkert att han återvänder till Ithaka, han fortsätter ut i världen, ut i det okända, förvandlar sitt dittillsvarande öde till uppgift för sin karaktär. Denna förvånande vändning uppträder i Divina Commedia (Inf. XXVI, v. 79-142); den motsträvige martyren försätts i en på intet sätt motsträvig äventyrlighet, ja, förvandlas till en havs-Faust. Vergilius frågar den av lågor omvärvde hur hans jordeliv slutade, och Odysseus svarar att han inte fått ro sedan han skildes från Kirke, vare sig tillgivenheten för sonen eller vördnaden för den åldrade fadern, inte ens kärleken till Penelope, räckte till för att betvinga honom:
  Inte utplånade de min otåliga längtan
  Att skåda världen och undersöka allt
  Av gott och skuld som människan där har
På nytt kastade sig Odysseus i skeppet tillsammans med en skara matroser; med seglen fyrkantsbrassade färdades de för en härlig bris ut på öppna havet, till Afrikas kust, till Spanien, till Herkules stoder, den gamla världens gamla gräns. Så långt kommen, fastän han själv blivit gammal och tung, manade han matroserna till den djärvaste färden av alla - mot ett besannandets och överflödets Ithaka:
  [1203]Hör mig, o bröder, mina djärva skaror,
  Som långt mot väster vågat denna färd
  Sätt åter segel, styr mot nya faror,
  Så länge kroppen är sitt sovel värd
  Den korta tid som återstår av livet
  Följ solen mot en obefolkad värld
  (Diretro al Sol, del mondo senza gente).
  Betänk vartill er detta liv blev givet:
  Ej för att grubbla såsom boskap, nej,
  För att mot vetenskap och dygd ta steget
  (Considerate la vostra semenza:
  Fatti non foste a viver come bruti
  Ma per seguir virtute e conoscenza).
  Jfr http://home.swipnet.se/bloch/Bloch/textmapp/bloch31.html§

Intervju i Hbl 10.11.2007 av Sanna Karlsson.
Du är mångaktivist med bland annat Attac, biblioteken, World Social Forum, lokalaktivism bland annat mot EOn : Vad är just nu den fråga som engagerar dig mest?
Atomfrågorna. Någonstans i mitt bakhuvud ljuder schlagern We'll Meet Again från "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb", en film från mitten av 1960-talet då jag var ung. Och nyligen vaknade jag till medvetande om att inte mindre än tre nya kärnkraftverk planeras på den ort där jag är - eller kommer att vara - bosatt när Pernå och Lovisa fusioneras. Alltså Lovisa. Tillsammans med Philip Dragoumis gjorde jag förresten nyligen själv en liten film där jag efterlyser en nyutgåva av END, åttiotalets europeiska fredsrörelse. Filmen heter "Altiero Spinelli and the European Constitution". Man kan titta på den via YouTube.
Du engagerar dig både lokalt och globalt: finns det något som förenar de olika engagemangen?
Ja, massor. Och särskilt då biblioteket. Jag tror att biblioteket är världens mest kosmopolitiska inrättning. Dessutom är det utomeuropeiskt, det var ju de gamla sumererna som uppfann biblioteket i Tvåflodslandet (nuvarande Irak) , som vi, dvs Västerlandet, just nu är i full färd med att förstöra. Atomfrågorna är naturligtvis också både lokala och globala, från Pyttis till Palestina. Krigshotet - eventuellt atomkrigshotet - är överhängande i Mellanöstern. Israel har redan atomvapen, Iran håller kanske på att skaffa sig dem, osv.
Vad anser du att är det viktigaste med World Social Forumen?
Hoppet om global demokrati. WSF visar ju att ett globalt samhälle håller på att uppstå.
Hur orkar du vara så aktiv?
Om jag lyckas vara aktiv så är det antagligen tack vare mina gymnastiklärare i Norsen, som hjälpte mig att bygga upp min fysik, och min sambo med flera, som ifrågasätter vad jag säger, så att tankarna hålls igång.
Och förstås den obligatoriska: Hur firar du?
Inte så värst men nog en del ändå. Jag har bjudit in mina musikaliska vänner från fordomdags. Vi ska spela och sjunga litet tillsammans, hoppas jag.
10.11.2007


Överge terrorismen, Europa!| Paradsidan | Känn dig själv! (2)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23