Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


21 November
2007

Newspapers suck

Svensk översättning av gårdagens inlägg på vissa finska epostlistor plus post scriptum
[bloggar] 

Tidningarna är från röven skulle man ibland (?) spontant vilja utbrista. Newspapers suck, för att använda det något lindrigare uttrycket från första hälften av 1990-talet när internet fortfarande var i sin barndom.

Tidningspressen degenererar från dag till dag inför våra ögon .

Vi kunde starta en Open-Wiki [1] på internetandelslaget Katto-menys server. Men vi borde få biblioteket med oss. Internet utan bibliotek leder till glömskans landskap [2]. Det blir ett "informationssamhälle" utan historia och minne.

"Minnets kamp mot glömskan är människans kamp mot makten", skrev Milan Kundera.

När Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet sviker kan internetsajten http://www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/ spara och presentera den kärnkraftskritiska konferensens [3] program och föredrag. Under en liten tid alltså. Men var hittar vi denna information om 1 eller 10 eller 100 år? (Eller om 100.000 år när strålningen från atomsoporna inte längre överstiger de tillåtna värdena.)

Det behövs en institution som från år till år och från årtionde till årtionde upprätthåller och påbygger den publika informationstjänsten. På en sådan grundpelare vilar faktiskt också den den demokratiska offentlighet vi trots allt fortfarande har kvar. Jag avser det allmänna biblioteket (folkbiblioteket; the public library).

Biblioteket och internet är "den fjärde statsmaktens" rättmätiga arvtagare. Om vi nu inte låter bok- och videouthyrningsfirmorna ersätta biblioteken med Second Life såsom vi tillät det privata logistikföretaget Itella att överta Posten.

Fotnoter 1: År 1999 inrättade vi (jag deltog själv aktivt och envisas därför med att säga "vi") epostlistan Sanoma-Open (namnet syftar på mediakonglomeratet Sanoma Oy, som bl a driver Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat och bokförlaget WSOY) med webbarkivet http://www.kaapeli.fi/hypermail/sanoma-open/. Det blev 1876 inlägg under det år listan fungerade, skrivna av finska författare och intellektuella som förhåller sig kritiskt till sanningsfabriken Helsingin Sanomat. Sanoma-open blandade sig inte i första hand i vad HS inte publicerade utan snarare i det som tidingen trots allt publicerade dvs om litteratur och kultur.

2: Jfr skriften "404 - Utflykter i glömskans landskap" av Lars Ilshammar och Ola Larsmo. (Atlas 2005).

3: Information på engelska om och ifrån EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE HELSINKI 9-11.11.2007 presenteras på sidan http://www.uraanitieto.tormunet.fi/encc/index_eng.htm

Post scriptum 21.11.07 Undertecknads raseri over pressens svek beträffande rapporteringen av ifrågavarande livsviktiga konferens förklaras delvis av att jag råkar vara bosatt i en sedan Medeltiden existerande landsort (Pernå), som inom kort tydligen ska uppgå i Lovisa, staden vid östra Finska viken, där det sedan tidigare redan finns två fungerande kärnkraftverk (av sovjetisk typ). För närvarande dräglar den västeuropeiska kärnkraftsindustrin av iver för att få bygga ytterligare 1-3 nya kärnkraftverk i området! Och för att effektivera sin propaganda och anknyta till nationalkänslan har den tyska energijätten E.ON tillsammans med finska industri- och energibololag byggt en trojansk häst som kallas Fennovoima. En av kärnkraftslobbyns handgågna män är fd statsministern Paavo Lipponen. Det här är exempel på saker som mannen och kvinnan på gatan bör vara väl medvetna om. Men jag betvivlar att han eller hon är det. Förverkligandet av de aktuella nya kärnkraftsplanerna framskrider som sagt långt bortom medborgarnas insyn och påverkningsmöjligheter. För denna tystnad och brist på information vill jag alltså beskylla mediaföretagens ägare och makthavare, som styr tidningarnas redaktionella linje och således ansvarar för la pensée unique, som tills vidare tycks råda i kärnkraftsfrågan. Som om klimatproblemen skulle kunna lösas med hjälp av ökad energiproduktion med urandrivna kärnkraftsreaktorer! I detta fall går det tyvärr inte heller att förneka att enskilda journalister och journalisterna som yrkeskår har gjort bort sig.

Hufvudstadsbladet kör ungefär en gång i veckan med helsidesreportage om bilindustrins nya modeller. HS har för sin del har börjat ta efter kvällspressens nyheter om de betydande händelserna i "Big Brother" typ "Matti bad Liisa visa sin f...a". Men detta är småsaker i jämförelse med vad pressen förtiger och förvränger. När det gäller brott mot mänskligheten är likgiltighet och neutralitet förbjudna med mindre man önskar vara medbrottsling. Sålunda är det under 2000-talet ett brott mot mänskligheten att låta bygga och utplacera nya kärnvapen. Detta är dock vad våra egna regeringar såväl i Väst som i Öst för närvarande gör sig skyldiga till. Ett annat brott mot mänskligheten vore det, ifall Väst nu inledde ett krig mot Iran. Angrepp på Iran, eventuellt med användande av "små" atomvapen, är emellertid precis vad som förbereds. Om du som läser detta inte ännu har förstått det så är det för att du har din information från förljugna och/eller stillatigande blad typ Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. - Understöd "Appeal to All Europeans To Prevent War Against Iran" på internetadressen http://www.acdn.net/. Bl a Michel Rocard och Erkki Tuomioja har undertecknat appellen. Det är också dags att sätta upp denna appell i Biblioteket. Bibliotek, krig och atombomber går liksom inte ihop.


Lehdet ovat pensaasta| Paradsidan | END
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23