Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


18 December
2007

Visast i Europa är inte den som sålt mest mobiltelefoner

[bloggar] 

På Pernå kommunalfullmäktiges möte igår kväll höll jag (grön, Janne Länsipuros suppleant) ett kort tal om kommunreformen för att motivera varför jag ställde mig bakom Lilian Westerlunds (sfp) förslag. Lilian föreslog att beslut angående ett samarbetsavtal med Lovisa (och därmed sammanslagning av Pernå kommun med Lovisa stad) skulle uppskjutas till 2009, eftersom avtalets ekonomiska följder inte har utretts tillräckligt.

Jag kallade kommunreformen för bara ytterligare ett exempel på "Sailasta menoa", ett uttryck som studenterna har använt i debatten om det sk "toppuniversitetet". Det är ju ändå en och samme Raimo Sailas, finansministeriets kanslichef alltså, som styr i detta land, det må sedan gälla framtidsforskningen eller åldringsvården.

Ska vi ha en större enhet så vore det nog klokare att bilda kommunen Östra Nyland, påpekade jag också. Förutsatt att vi då skulle ta oss en ordentlig funderare på hur den kommunala demokratin skall vidareutvecklas, och tillika på hur vi vill utforma förhållandet mellan "stad" och "landsbyggd" i framtiden. Det är som i EU, tillade jag: vi måste lära oss att bygga vårt samhälle på federalistiska principer.

Men se: att kräva lite betänketid för att utreda grunder och alternativ anses inte vara realistiskt. Sålunda förkastades förslaget med 13 röster mot 8 och därmed skulle Pernås saga vara all. Den sedan Medeltiden existerande bygemenskapen skulle nu, i extatiskt-teknokratiskt ögonblick, upphöra och förvandlas till "stad".

Trodde vi.

Men återbudet kom redan med desserten (på kommunens åtföljande julmiddag), dvs nyheten om att kommunalfullmäktige i Strömfors förkastat samarbetsavtalet med Lovisa upphävde Pernås beslut om att godkänna det. Staden Lovisa plus enbart byarna i Pernå och Lovisa anses nämligen vara för liten för Cay Sevons gyllene tvångströja.

Den gyllene tvångströjan, även kallad ramlagen, är en annan benämning för den ovannämnda realismen.

Hur mäter man kvaliteten, halten, på den rådande realismen? Jo, den mäter man som bekant med vishetens mått.

Och visheten består, tror vi oss veta, i förmågan att sälja mobiltelefoner. Den som har sålt mest mobiltelefoner är visast i Europa. Detta framgår av valet av Jorma Ollila till gruppen av vise män, som ska utstaka EUs framtid.

Efter desserten, då vi önskade varandra God Jul och annat trevligt, tog min obundna fullmäktigekollega Marjo Vuokko till ordet och citerade Thomas av Kempis: ibland är det ens plikt att göra sådant som man egentligen inte vill göra, påpekade hon.

Men Thomas av Kempis budskap var ju att vi skulle följa Jesus, tänkte jag då, lätt omtumlad och förskräckt. Inte menade han väl att vi måste följa Sailas?

Europas visaste man är trots allt inte den som sålt mest mobiltelefoner!


Newspapers suck 2| Paradsidan | Gott slut!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23