Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


18 January
2008

Diskussion utan nedrustningsperspektiv oväsentlig

Om NATOs framtid i EU
[Spinelli] 

"Amerikanska, engelska och franska tidningar breder ut sig i eleganta betraktelser över framtiden, det förflutna, uppfinnarna, kostnaderna, det fredliga syftet och följderna för kriget, de politiska efterverkningarna och till och med atombombens självständiga karaktär. Vi sammanfattar: den mekaniska civilisationen har nått sitt yttersta stadium av barbari", skrev Albert Camus den 8 augusti 1945.

Att diskutera Finlands säkerhets- och försvarsfrågor inklusive NATO utan att anlägga ett europeiskt nedrustningsperspektiv förefaller idag ganska oväsentligt.

EU-regeringarnas nukleära politik innebär en skriande motsägelse mellan ord (civilisation) och handling (barbari).

I enlighet med reformfördraget från Lissabon bör varje EU-land öka militäranslagen. Denna grundlagsenliga militarism är oförenlig med EUs ursprungliga fredsprojekt. Så länge medlemsländer också lagrar NATOs förintelsevapen och/eller vidareutvecklar egna sådana gör vi EU-medborgare oss dessutom skyldiga till brott mot mänskligheten.

En vanligt förekommande åsikt (som delas av Harry Blässar i Hbl 13.1.) är att kärnvapnen är "grundorsaken till att ett tredje världskrig aldrig bröt ut". Vi har sett att detta bara är ett cirkelresonemang, som leder till nya rustningsspiraler. Professor Heikki Patomäki citerar i sin nya bok "The Political Economy of Global Security" följande uttalande:

"Vi befinner oss vid randen av en andra atomålder. Inte sedan de första atombomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki har världen stått inför så ödesdigra beslut. Nordkoreas kärnvapenförsök, Irans nukleära ambitioner, USAs fasthållande vid atomvapnens militära användbarhet, den bristande övervakningen av kärnmaterialen och den fortsatta existensen av ca 26,000 kärnvapen I Förenta Staterna och Ryssland tyder på ett omfattande misslyckande med att lösa de problem, som förorsakas av den mest destruktiva teknologin på jorden ." (Redaktionsrådet för The Bulletin of Atomic Scientists 2007)

Av 1900-talets ledande politiker var bara en tillräckligt förståndig och modig för att ta avstånd från kärnvapnen. Hans namn var M.K. Gandhi. Tänk om politiker, tjänstemän, militärer och "vise män" i EU skulle ta åt sig Gandhis kloka budskap?

Frankrike och England borde ta initiativet till en annorlunda värld genom att rusta ned sina kärnvapen. EU borde se till att alla amerikanska kärnvapen dras bort från EU-ländernas territorier och göra kärnvapenfrihet till en förutsättning för medlemskap i unionen. Lagring och användning av massförintelsevapen bör kriminaliseras i EU:s grundlag.

Jag tror att det finns en kärna av sunt förnuft hos den vanliga EU-medborgaren även om ledande EU-politiker är positiva till utbyggnad av kärnkraften och modernisering av kärnvapnen. Med andra ord misstänker jag att en nyutgåva av END (European Nuclear Disarmament) väntar bakom hörnet. END-manifestet (1980) presenterade en vision om en kärnvapenfri zon från Polen till Portugal. Denna vision har visserligen kommit en bra bit på vägen. Men det återstår för medborgarna i 2000-talets utvidgade EU att förverkliga den.

Mikael Böök
EU


Publicerad: Hbl 18.1.2008

Vill du läsa flera Spinelli-inspirerade anteckningar? Se http://blog.spinellisfootsteps.info


På en obekant plats| Paradsidan | Bomlibom. Ett bidrag till tankesmedjan?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23