Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


23 February
2008

Kriget mot terrorism ifrågasätts i Japans nationalförsamling

Oppositionens Yukihisa Fujita kräver självständig utredning av brotten 11 september 2001
[911] 

Japans nationalförsamling kokkai är indelad i två kammare, dvs den rådgivande rådsförsamlingen sangiin med 252 ledamöter och det beslutande representanthuset shugiin med 512 ledamöter. Sedan den nuvarande japanska grundlagen antogs efter andra världskriget har båda kamrarna i Kokkai dominerats av regeringspartiet Liberaldemokraterna.

Men i valet i juli 2007 uppnådde oppositionen för första gången majoritet i rådsförsamlingen (hälften av dess ledamöter väljs för tre år i taget), alltmedan regeringen fortsätter att kontrollera representantförsamlingen (som väljs vart fjärde år).

Yukihisa Fujita invaldes i rådsförsamlingen i somras. Han representerar Demokratiska partiet, som är det största oppositionspartiet.

Fujita har lett en parlamentarisk kommission som utreder återupptagandet av tankningen av amerikanska krigsfartyg i Stilla Havet. Japan har sedan 2001 hjälpt amerikanska Stillahavsflottan samt bl.a. brittiska och pakistanska fartyg med bränsleförsörjningen, vilket också har tolkats som ett stöd till USA i "kriget mot terrorismen" och krigsoperationerna i Afghanistan.

Japans regering, ledd av det liberaldemokratiska partiet med premiärminister Fukuda i spetsen, vill att tankningen av de amerikanska krigsfartygen ska fortsätta. Det var regeringens lagförslag om återupptagandet av tankningen som gav Fujita anledning att ifrågasätta själva grunden för "kriget mot terrorismen".

Den 9 januari talade Fujita i en halv timme i rådsförsamlingens utrikes- och försvarsutskott om bristen på bevis för att den gängse historien om 9/11 stämmer och frågade ut regeringen om hur den kan vara säker på att det verkligen var "Al Quaida" som låg bakom angreppen på World Trade Center och Pentagon 11 september 2001. Inledningsvis frågade han premiärminister Fukuda varför den japanska regeringen inte har låtit göra en egen brottsundersökning för att ta reda på varför över 20 japanska medborgare bragtes om livet i World Trade Center.

Fujita och hans medhjälpare skickade runt fotografier som visar att hålet i Pentagon inte motsvarade de skador på byggnaden som man kunde förvänta sig efter en krasch med en Boing 757. Han läste upp uttalanden av amerikanska piloter som har konstaterat att en flygarnovis omöjligen vore i stånd att göra den U-sväng som påstås ha föregått kraschen i Pentagon. Japanska försvarsministern fick svara på frågan om hur hans amerikanska kollegor överhuvudtaget kunde tillåta ett angrepp från luften mot försvarsministeriet (Pentagon) över en timme efter flygplansattackerna mot dubbeltornen i WTC. Försvarsminister Ishiba försäkrade för sin del, att Japan i en motsvarande situation skulle sända upp jaktplan för att preja den misstänkta angriparen.

Under Fujitas tal cirkulerade fotografier av byggnad 7 i WTC bland rådsförsamlingens ledamöter. Hur kunde byggnad 7 plötsligt störta samman flera timmar efter att dubbeltornen störtat och varför nämns byggnad 7 inte i rapporten från den amerikanska regeringens 9/11-kommission, undrade Fujita.

Fujita nämnde också säljoptionerna på de drabbade flygbolagens och börsbolaget Merrill Lynchs aktier under dagerna före 9/11. De som gjorde dessa säljoptioner på New Yorkbörsen måste ha haft inside information om vad som komma skulle, sade Fujita och fick medhåll av en för ändamålet tillkallad finansexpert.

Fujitas sensationella frågetimme om 9/11 i Kokkai har fått passera obemärkt av världspressen och rundradiobolagen. Skulle tystnaden ha bevarats också ifall en ledande oppositionspolitiker hade framfört liknande dubier och skarpa invändningar i Bundestag, House of Commons eller Assemblée nationale? Det får vi se på tisdag 26.2. när ledamoten av europaparlamentet Giulietto Chiesa förevisar dokumentärfilmen ZERO i Europaparlamentet. Förutom Chiesa har ochså Yukihisa Fujita (Japan), professor David Ray Griffin (USA) och tidigare tyska teknologiministern Andreas von Bülow lovat delta i evenemanget. Evenemanget är öppet för europarlamentariker och för pressens representanter men inte för allmänheten. (Närmare info ingår i mitt föregående inlägg)

Fujitas tal kan i ett bestämt avseende jämföras med Ciceros insatser i den romerska senaten. Då liksom nu gällde det först och främst att försvara republiken. Caveant consules!

Mikael Böök 23.2.2008


Filmvisning och debatt om 9/11 i Europarlamentet 26 februari| Paradsidan | Kära bibliotekarier
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23