Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


17 March
2008

Ska nya röster sjunga

Hufvudstadsbladet låter Kubas kommunistiska parti med Fidel Castro i spetsen gripa makten långt innan det har hunnit grundas
[bloggar] 

Bada med Fidel Castro

 

Nedanstående är som synes en insändare till Hufvudstadsbladet. Hbl publicerar inlägget idag under rubriken "Fel datum om kommunistpartiet". Fel datum? 1959 i stället för 1965! Men det är inte årtalet som är poängen, vilket också torde framgå.

Tack för artikeln i Hbl 13.3. om bakgrunden till det berömda fotot [ovan] från oktober 1962, mitt under Kubakrisen, där bl.a. Jorma Routtu och Johan von Bonsdorffs huvuden svävar på böljorna tillsammans med Fidel Castros.

I boken "Seppis soppor. Recept och resor med Johan von Bonsdorff" (Tigertext 2005, s 57) återges samma bild åtföljd av Clas Zilliacus' text:
"Man drömde sig gärna bort. Och plötsligt varseblev jag i The Irish Times (tror jag) en bild av Fidel och Seppi [ dvs Johan v. B] badande, guppande på rygg, ho vet var, Varadero väl. I min minnesbild blaffar Fidel i sitt ryggläge på en cigarr, men minnet kan bedra. Dessutom var det inte han som hade huvudrollen på fotot, utan medbadaren. Det var Seppi som visade att det är möjligt, att människan kan, att också bekanta kan: vill man veta åker man ut och tra reda på, okulärbesiktigar. Detta såg jag som en seppisk ordination. Jag följde den senare, som nordisk brigadör på Kuba".
Ja, minnet kan bedra. Hbl:s minne är också kort. I faktarutan som medföljer artikeln läser vi: "Tre år tidigare hade kommunistpartiet med Castro i spetsen tagit makten på Kuba".

Men Kubas kommunistiska parti (Partido comunista de Cuba) grundades först år 1965. Förhållandet mellan å ena sidan den kubanska revolutionen år 1959 med Fidel i ledningen och å andra sidan den kommunistiska rörelsen med Sovjetunionens kommunistiska parti (SuKP) i spetsen, är en komplicerad historia. Fidel Castro, Che Guevara m fl guerrilleros handlade stick i stäv inte bara med SuKP:s utan också med det kubanska socialistpartiets planer. Det senare utgjorde på Kuba det parti, som närmast representerade traditionen från den kommunistiska internationalen. Men de kubanska socialisterna stödde inte revolutionären Castro utan allierade sig i stället med Kubas diktator Batista.

När dåvarande sovjetledaren Chrustjev bad sina kubanska kontakter (dvs socialistpartiets ledning) informera närmare om vem denne Fidel Castro egentligen var fick han veta att Fidel var en borgare, som sannolikt arbetade för CIAs räkning!

Minnet bedrar, såväl individens som kollektivets. När hela samhällets minne sviker utplånas bilden av det som en gång varit möjligt. Ingen kunde ha varit någon annan än den han var. Alla blev vad de var från början. Det skedde aldrig någon förändring. En annorlunda värld blev omöjlig. Allt blev bäst som det är.

Nej, min historiesyn är nog en annan:
"Sångerna om frihet
Om rättvisa och fred
Ska nya röster sjunga!"
(Mikael Wiehe)


Fjärde ståndet| Paradsidan | Massmedierna bäddar för ett tredje världskrig
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23