Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 March
2008

Massmedierna bäddar för ett tredje världskrig

[911] 

Idag har det gått fem år sedan USAs och Storbritanniens regeringar inledde sitt imperialistiska krig mot Irak. Det ödesdigra angreppet på och invasionen av det oljerika tvåflodslandet föregicks av en lögnaktig propaganda, som bara de totalitära regimerna i Europa och Ryssland under tiden mellan 1900-talets två världskrig tidigare givit prov på. Huvudingrediensen i den andliga kost, som massmedierna dagligen bjuder på, är den falska historien om vad som hände i New York och Washington den 11 september år 2001.

Manipuleringen av våra attityder och opinioner fortgår med oförminskad styrka i dagens massmedier. Både genom vad de faktiskt säger om det så kallade "kriget mot terrorismen" och genom vad de lämnar osagt eller gömmer undan bäddar the mainstream media för ett tredje världskrig.

Men motkrafterna, de som i mer eller mindre vaga termer brukar benämnas 'fredsrörelsen', 'den globala rättviserörelsen', ' rörelsen för sanning om 9/11' osv., har tillgång till ett alternativt medium, nämligen internet. Den mångsidiga, kritiska, viktiga informationen stöter man i dagens läge bara i undantagsfall på i tidningar, radio och television; i de fall den trots allt förekommer utgör den undantaget, som bekräftar regeln, dvs att massmedierna förmedlar en ytterst ensidig och snedvriden bild av det som händer i världen.

För den som vill hålla sig informerad har Nätet blivit oundgängligt. Den grävande, prövande, ifrågasättande, tankeväckande, kort sagt autentiska publicistiken förekommer idag främst på Nätet. Webben är också, liksom biblioteket hittills har varit, stället dit man kan gå för att kontrollera fakta- och sanningshalten i det högst tvivelaktiga material som sprids på de nutida informationsmarknaderna.

Ja, internet och bibliotek är ju också mycket nära besläktade med varandra. Må vara att atombomben bidrog till dess födelse; biblioteket är icke desto mindre det världsomspännande informations- och kunskapsnätets moder.

På YouTube kan man se en kortfilm, som jag vill rekommendera just på 5-årsdagen av Irakkrigets början. Jag har för egen del blivit rekommenderad denna film av Avaaz, en grupp som med viss framgång försöker organisera en upplyst folkopinion via webben och eposten. Filmen heter Stop the Clash of Civilizations. Den kandiderar för närvarande för titeln "Bästa politiska video år 2007". Avaaz föreslår, att man ska rösta på den.

För att se filmen gick jag hit: http://www.youtube.com/watch?v=WWyJJQbFago

För att avge min röst gick jag hit: http://www.avaaz.org/en/stop_the_clash_award/.


Ska nya röster sjunga| Paradsidan | Fundamentalisten
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23