Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


28 March
2008

Fundamentalisten

Pjäsen och föreställningen Fundamentalisten på Klockriketeatern
[bloggar] 

Föreställningen Fundamentalisten på Klockriketeatern var annorlunda och bättre än jag väntade mig. Pga nutidens ståhej kring islamism, terrorism osv. föreställde jag mig att en pjäs med namnet Fundamentalisten skulle handla mer - eller åtminstone mer direkt - om politisk fanatism.

Men pjäsförfattaren Juha Jokela har valt en präst till huvudperson och prästens resonemang handlar rätt mycket om teologiska frågor. Pjäsens dialog är egentligen prästens inre monolog med tillbakablickar på hans kärlekshistoria med en tidigare kvinnlig assistent.

Pjäsen saknar inte aktualitet trots att subjektets-berättarens resonerande till rätt stor del är traditionellt europeiskt-kristet och närmast då evangeliskt-lutherskt. Religiösa rörelser verkar vara på (åter)kommande också i Europa och Norden bl a pga att globaliseringen också innebär en amerikanisering.

I en enstaka replik nämns Irakkriget och president Bush som en av de stora fundamentalisterna i dagens värld.

Pjäsen berättar om hur fundamentalism bemöts och inte borde bemötas. Den ger anledning till frågan om vi, som inte ser oss själva som fundamentalister, förmår möta dem som vi anser vara det, och om vi i så fall också klarar av att möta oss själva.

Frågeställningen känns igen i sin ofrånkomlighet.


Massmedierna bäddar för ett tredje världskrig| Paradsidan | Statsvetaren som framtidsmålare
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23