Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


06 April
2008

Massmedierna bäddar för ett tredje världskrig (forts.)

Fortsättning på samma ämne
[911] 

Före detta hallåmannen i Finlands television, samlingspartisten och för närvarande ordförande för riksdagen utrikesutskott Pertti Salolainen anser, att Finland "under Boris Jeltsins tid skulle ha kunnat bli NATO-medlem hur lätt som helst".

Idag är situationen en en annan, menar Salolainen, eftersom "Rysslands ledning upprepade gånger konstaterat att det upplevs som ett hot mot landet om vilket som helst grannland blir Natomedlem". (Hbl 6.4.2008)

Ja, denna Salolainens bedömning är antagligen riktig. Och inte bara det. Den är klok.

Salolainen avser uppenbarligen att med sitt uttalande gjuta lite olja på vågorna. Förhoppningarna om ett snart förestående finländskt Natomedlemskap är höga inte minst inom Salolainens eget parti. Uttalandet kan också tolkas som en diplomatisk markering vid Alexander Stubbs tillträde som utrikesminister.

På sitt sätt logisk är också Salolainens åsikt att "alla EU-länder borde bli Natomedlemmar för att skapa balans inom organisationen i förhållande till USA". Så kan man tänka och så argumenterar man, ifall man delar Salolainens syn på världsläget och kolartro på Västvärldens ekonomiska, militära, politiska, kulturella och framför allt moraliska överlägsenhet.

Salolainens tänkesätt motsvarar den härskande ideologin, för att använda det gamla och slitna uttrycket. Det är följdriktigt att en gammal hallåman tänker på det viset. Samma tänkesätt råder i massmedierna.

Här kommer vi nära ett cirkelresonemang. Att det tänkesätt som råder i massmedierna och som alltså intutas i publiken är den rådande ideologin, det är väl närmast en truism? Ifall massmedierna gick ut med någonting annat än de förhärskande dogmerna och fördomarna, ja då skulle ju rådande tänkesättet bytas ut. I så fall skulle vi stå inför vad Antonio Gramsci kallade en hegemonisk kris, samt ett förverkligande av en alternativ hegemoni. Och detta vore onekligen, för att fortsätta med Gramsci, "en stor metafysisk händelse".


Jag skrev tidigare, att dagens massmedier bäddar för ett tredje världskrig. Mitt påstående inspireras av ett hopp, som antagligen saknar grund. Det är ett hopp för dem som egentligen inte längre hyser något hopp. Men jag tänker mig kort sagt att det ändå finns en liten möjlighet att hallåmännen och -kvinnorna kommer att bryta sig ut ur den rådande ideologin. Denna lilla möjlighet kan mätas mot forskaren Heikki Patomäkis framtidsscenarier (jfr inlägget "Statsvetaren som framtidsmålare"), t ex "B1) Proaktivt händelseförlopp: det globala civilsamhället reser sig och bildar en spontan förändingskraft", eller - mer pessimistiskt - "C2) Massförintelsevapen kommer till användning vilket utlöser globala förändringar" förverkligas. (jfr det tidigare inlägget Statsvetaren som framtidsmålare)

När Sovjetunionen förändrades till det nuvarande Ryssland med sina nuvarande grannländer uppstod vad amerikanska presidenter och militärrådgivare brukar kalla a window of opportunity'. Då, under Jeltsinåren, gavs ett utmärkt tillfälle att fortsätta den nukleära avrustning, som miljoner medborgare hade önskat och krävt i 1980-talets Europa och som faktiskt hade kommit igång genom INF-avtalet (om avskaffande av mellandistansmissilerna i Europa) i samband med Reagans och Gorbatjovs möte i Reykjavik i december 1987.

Salolainens uttalande är, nota bene ett exempel på sk kontrafaktuell historieskrivning. Han talar om saker som kunde eller borde ha inträffat men som inte hände i verkligheten.
Problemet är att han enbart talar om vad Finland och inte alls om vad NATO borde ha gjort vid övergången från det kalla krigets låsta strukturer till en ny världsordning.

Tänk om massmedierna vore kapabla att anlägga ett lite större och mer generöst perspektiv på utvecklingen av världsläget än Salolainens!

Det som borde ha hänt kan sammanfattas i de tre orden European Nuclear Disarmament (europeisk nukleär nedrustning). Att idag påpeka, att Finland borde ha gått med i NATO då när det begav sig, är när allt kommer omkring bara en trångsynt och nationalistisk form av efterklokhet.

(Utsänd till atomvapenavskaffarnas epostlista)


Hur duktig var Kanerva egentligen?| Paradsidan | "Jag ska hämta en leopard åt dig / Jag ska hämta en hare"
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23