Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


06 June
2008

När politiken inte längre handlar om politik

[grundlagar] 

Det stora oppositionspartiet väljer ordförande. De två huvudkandidaterna är en distingerad gentleman kring de sextio och en stilig ung kvinna. En konferensdelegat klagar i en radiointervju över att det är svårt att välja mellan en som är bra för politiken och en som är bra för media. Media väljer den unga kvinnan.

Politiken handlar inte längre om politik.

Vi som motsätter oss en ytterligare utbyggnad av kärnkraften och som kämpar för att kärnvapnen ska avskaffas (om så blott genom att ständigt påtala att vår nuvarande västerländska regim ytterst bygger sin kriminella makt på innehav och fortgående "modernisering" av våra massförintelsevapen) begår ett stort misstag ifall vi tror att det är möjligt att denuklearisera EU utan att i samma veva komma överens om andra grundläggande samhällsreformer. Jag förespråkar inte ett byte av "samhällssystem" eller "övergång från kapitalism till socialism". Däremot skulle jag vilja se en uppföljning av vissa idéer om "den västerländska civilisationen", ungefär som Gandhi, när han påpekade att "den västerländska civilisationen" kunde vara "en god idé".

Enbart avfallsproblemet är ett tillräckligt argument för att avveckla kärnkraften. "Ingenstans i världen finns det ännu något slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall ". (Statens kärnkraftsinspektion SKI, Sverige).

Den vanliga reaktionen bland så kallade ansvariga beslutsfattare är att rycka på axlarna och tillägga, att atomsophögen ju redan ett är ett faktum och därför kan vi lika gärna låta den växa. På motsvarande sätt förhåller det sig med kärnvapensystemen. De ansvariga beslutsfattarna menar alltså, att eftersom dessa system nu en gång för alla existerar så måste vi underhålla dem och, tja, se till att vi har så moderna och effektiva system som möjligt. Såväl den civila som den militära atomenergin stöds också av starka ekonomiska intressen, dvs kärnkraftsindustrin och vapenindustrin. För ledarna, forskarna, ingenjörerna, ja, t o m för de vanliga arbetarna och fackföreningsfunktionärerna i dessa industrigrenar ter det sig rentav såsom livsviktigt att uprätthålla och utveckla de egna profiterings- och utkomstmöjligheterna.

Till den "västerländska civilisationens" goda idéer (som den i och för sig inte är ensam om) hör universalismen, som samtidigt innebär ett erkännande av de andra. Genom universalismen ådagalägger "den västerländska civilisationen" en vilja att upphäva sitt motsatsförhållande till någon annan civilisation. Universalismen innebär ju ett godkännande av principen om människosläktets enhet. Mot universalismen står emellertid nationalismen och myten om de nationalstatliga intressenas suveränitet.

Atomvapnen är ett extremt exempel på nationalismen och det nationella suveränitetstänkandet. Följaktligen är det inte möjligt att avskaffa atomvapnen utan att göra upp med dessa "den västerländska civilisationens" ideologiska avarter. Här stöter vi med andra ord på en av de grundläggande samhällsreformer, som det blir nödvändigt att diskutera och genomföra i samband med avskaffandet av massförintelsevapnen. Reformen ifråga gäller statssystemet, men inte ur det gängse, "inrikespolitiska" perspektivet, utan snarare måste reformen ske globalt. Att åstadkomma förnyelse på globalplanet kan emellertid vara en övermäktig uppgift. Vi måste således börja med oss själva i den del av världen där vi befinner oss. EU:s Lissabonfördrag bör ersättas med en europeisk grundlag (ett grundfördrag) som bygger på universalistiska principer och som kriminaliserar massförintelsevapnen, vilket inbegriper ett avskaffande av Storbritanniens och Frankrikes kärnvapensystem samt ett tillbakadragande av alla amerikanska kärnvapen från Europa. Vad som behövs idag är först och främst en nyutgåva av European Nuclear Disarmament END!

Saintes-appellen

för ett säkrare och fredligare Europa utan kärnvapen och -kraftverk utfärdades 11 maj 2008 av "Tredje mötet för nukleär, biologisk och kemisk nedrustning" i Saintes (Frankrike) 9-11 maj 2008. Mötet anordnades av Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) http://www.acdn.net/ - Du har själv möjlighet att underteckna appellen - -

På svenska: http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2135 På finska: http://www.adressit.com/saintes-vetoomus

På franska (originalspråket) : http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=406&lang=fr

På engelska: http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=407&lang=en

På ryska: http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=409&lang=fr

Lovisarörelsen

har återuppstått - kom med i den via http://www.loviisaliike.eu eller http://www.lovisamovement.eu -- svensk webbsida på kommande. Vill Du sköta den?
Fotnot: "Urpilaiselta kysyttiin, onko hän valmis pääministeriksi. Hän sanoi olevansa valmis vuoden 2011 vaalien aikaan, mutta jos Sdp:stä tarvittaisiin pääministeri sitä ennen, hän pyytäisi tehtävään eläkkeellä olevaa eduskunnan puhemiestä Paavo Lipposta." (HS 7.3.08). "Muistattehan Paavo Lipposen, tuon ydinvoiman ylipapin?" (blogi.greenpeace-online.net/category/ilmasto-ja-energia/ydinvoima/)


En ny dag har börjat| Paradsidan | Everybody Knows
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23