Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 June
2008

Mera om den svenska Lex Orwell

[911] 

...den obehagliga fråga som infinner sig är den om vilken makt den parlamentariska demokratin alls har över det digitala kontrollsamhällets framväxt. – Ola Larsmo i Dagens Nyheter 18.6.2008
Ola Larsmos tillspetsning är nyttig, och obehaglig i den meningen, att den tvingar till vidare eftertanke. Då visar det sig emellertid att den obehagliga frågan bygger på en totalitär premiss. Denna svenska "Lex Orwell" (se fotnot) illustrerar ju med all önskvärd tydlighet, att staten och parlamentet faktiskt kan ta sig en oerhörd makt över samhällsutvecklingen. Den eftertänksamma motfrågan borde alltså lyda: Hur mycket makt vill vi egentligen ge folkets politiska representanter?

Ordet kontroll, synonymt med styrning, är viktigt i sammanhanget. Vilken är skillnaden mellan 'makt' och 'kontroll'? Hur kontrollerar den parlamentariska demokratin kontrollsamhället? Men ställ även frågan om folkets självkontroll och självstyre. Vilken är skillnaden mellan folkmakt, dvs demokrati, och självstyre?

Kontrollsamhället, det styrda samhället, är försåvitt en abstraktion och en illusion, diktatorernas våta dröm. Det finns och kommer väl alltid att finnas otaliga hål och repor i samhällets nätverk. Men – och det är därför vi med rätta känner obehag – när nätverken digitaliseras ges nya möjligheter till en effektiv och centraliserad genomlysning av den mänskliga kommunikationen. Otaliga spalt-, ja hyllmetrar, har redan skrivits om det maktdilemma som uppstått. Jag sällar mig i likhet med t ex författaren till "The Transparent Society" (David Brin) och många andra till dem som i detta övergångsskede ser en möjlighet till en minskning och kringskärning av statsmakten. Då gäller det först som sist att använda de ökade kontrollmöjligheterna som en motmakt. Genomlys statsmakten, gör de transationella korporationernas verksamhet transparent, öppna Clearstreams och SWIFTs arkiv för internetanvändarna (det är orättvist och odemokratiskt att USAs regering men inte USAs medborgare har tillgång till dem) , och låt biblioteket fullgöra sin demokratiska uppgift att utan dröjsmål leverera all information till alla medborgare!

Fotnot: Det rör sig om Försvarsdepartementets Lagproposition "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet", som godkändes i Sveriges riksdag 18.6.2008 med rösterna 143-138.


Fluktarlagen| Paradsidan | Ondskan satt i system
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23