Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


16 July
2008

Nya världspolitiska rum

[grundlagar] 

Hej,

hoppas ni får en lycklig resa till och vistelse i Australien. Jag för min del ska resa till Saarbrücken för att delta i Attacs europeiska sommaruniversitet. Har tydligen fastnat i tankar om Europa, Euratom och END.

"Också tankar faller ibland omogna från trädet", påpekar W.

Jag fruktar att Attac inte kommer att lyckas ta ställning till och förena sig kring en bestämd åsikt om EU (förbundsstat vs. statsförbund vs. någonting annat). I Hiekanjyvät 2/2008 står det: "Enligt Patomäkis favoritscenario skulle EU utvecklas som en del av en större global helhet. Detta förutsätter demokratisering i hela världen och "öppning av nya världspolitiska rum"."

Vilka skulle dessa nya öppningar vara? Var ska vi leta efter dem? Det måste medges att EU redan är en relativt gammal sak. Men jag tror att det är en nödvändig sak, och fortfarande en möjlig öppning; EU är ju alltfortfarande närmast ett rum för kapitalismens vidareutveckling i Europa utan europeiska krig. Däremot har den politiska och militära union som Altiero Spinelli hoppades på tillsvidare inte sett ljuset.

Ett EU minus Frankrikes, Englands och NATOs nukleära vapensystem och på väg att avveckla atomkraftverken vore en öppning i rätt riktning!

I mina tankar öppnar först och främst biblioteket en världspolitisk utväg, på villkor att det betraktar internet såsom en en förlängning och såldedes en del av sig självt. Biblioteket har en chans ifall det blir medvetet om sin potentiella makt. "Le pouvoir des bibliothèques réside enfin dans leur rôle crucial dans la transmission de la culture et des savoirs" (Bibliotekens makt bor slutligen i deras avgörande roll i överföringen av kulturen och vetandet), som det heter. Ja, det är kanske inte konstigare än så. Men att organisera bibliotekets kosmopolitiska makt och stadfästa den i grundlagen är onekligen stort och invecklat. Det är en uppgift och ett uppror som påminner om H.G. Wells' öppna konspiration, fastän internetutvecklingen numera har konkretiserat såväl den wellsiska frågeställningen som svarsmöjligheterna.

Biblioteket är embryot till en global public service. Det måste dock genast tilläggas, att vi inte ens har en europeisk biblioteksservice i EU! Varken bibliotekarierna eller den läsande publiken har tillsvidare krävt att en sådan ska inrättas. Jag tror det är på tiden att vi reser detta krav.

Biblioteket har emellertid inte - och bör inte heller ha - någon specifik europeisk identitet. Ifall det europeiska biblioteket uppfattas som Europeana, dvs som en samling av dokument och vittnesbörd om Europa, har det förfelat sitt syfte. Låt oss utrota fördomen, att biblioteket är någonting europeiskt och västerländskt. Biblioteket är nämligen till sin natur kosmopolitiskt och således bärare av en kosmopolitisk kultur.

W. skriver: "En gång kommer kanske en kultur att uppstå ur denna civilisation." Kulturens globalisering uppfyller mina tankar och inger mig motstridiga känslor.

Jag leker med tanken på att mina barn, som redan är fullvuxna i betydelsen 18, kommer att få uppleva hur biblioteket-internet utvidgar sig till ett nytt världspolitiskt rum.

Men när mina barnbarn är fullvuxna har antagligen det som idag ter sig som en utopi redan blivit besvärlig vardag.

Det vore roligt att få höra nyheter om ert liv på andra sidan jordklotet.

Hälsningar,

- Mika


Vad heter medmänsklighet på tyska?| Paradsidan | Försök att säga brytbladskniv på 0 sekunder
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23