Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


28 November
2005

Att tänka globalt

forts. på meddelande 12
[bloggar] 

Skillnaden mellan att "övervinna marknadssamhället" och att "bygga demokrati" kan visa sig vara svårdefinierbar och svår att enas om. I bakgrunden spökar socialism, kapitalism och  kontinenternas olika historiska tider.
Man ser annorlunda på saken i Brasilien än in Finland och i Japan tänker man ytterligare i andra banor.
Att tänka globalt i politisk bemärkelse innebär också att övervinna de historiska tidsskillnaderna och de därav följande skillnaderna i tänkesätt.


I Spinellis fotspår| Paradsidan | Bagatelliseringen av Harold Pinter
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23