Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


30 August
2008

Från missilförsvar till nanoteknologi och kontrollerad demolering via SAIC

[911] 

Science Applications International Corporation (SAIC), Internationella Bolaget för Tillämpning av Naturvetenskap, grundades år 1969 i Kalifornien. Med sin årsvinst på 8,9 miljarder dollar rankas SAIC i år (2008) som nummer 285 på tidskriften Fortunes lista över USAs 500 största bolag. SAIC har personal i 150 städer i USA, Europa, Indien och på andra håll i världen.

En stor del av SAICs ca 43.000 anställda är delägare i företaget. Bolagets ledning anser att den speciella ägarstrukturen är en viktig del av förklaringen till den ekonomiska framgången. En annan nyckel till föreståelse av varför SAICs affärer går så bra är dess feta statskontrakt. SAICs största kunder återfinns i USAs försvarsdepartement och underrättelseväsen, och numera också inom det år 2003 grundade terrorismbekämpningsdepartementet Homeland Security.

Bland de som under årens lopp har medverkat i SAICs styrelse finner man Melvin Laird, försvarsminister under president Nixon; William Perry, försvarsminister under Clinton; John Deutsch, direktör för CIA under Clinton; amiral Bobby Ray Inman, som hade höga uppdrag inom NSA och CIA under Ford, Carter och Reagan; samt David Kay, chefen för Pentagons och CIAs Iraq Survey Group, som skulle bevisa att Irak hade massförintelsevapen innan USA inledde sitt angrepp år 2003.

Som ett exempel på vilket slags jobb SAIC utför kan nämnas ALTBMD, ett planerat missilförsvar för NATOs trupper i Europa, varom NATO-ledarna fattade beslut på sitt möte i Riga i november 2006.(1). SAIC leder ett konsortium, bestående av Raytheon (USA), EADS Astrium (EU), Thales /Frankrike), Thales Raytheon, IABG (Tyskland), TNO (Nederläderna) Quinetiq (England), Datamat (Italien) och Diehl (Tyskland), som under sex år ska ta fram "en arkitektur" för ALTBMD. Kontraktet är värt 75 miljoner euro, och mer ska det väl bli ifall världen, som det nu ser ut, går in i en ny period av kallt krig. (jfr Det ska inte bli något nytt kallt krig och Maginotlinerna i skyn).

Men SAIC deltar också i en mängd civila projekt. Bolagets grundare och dess direktör fram till år 2003, atomfysikern Robert Beyster, skriver i sin bok "The SAIC Solution" (2007):

" Det kalla krigets slut medförde en bestående förändring i affärslandskapet. Många försvarskontrakt och federala kontrakt skalades ned eller avslutades. Kontraktorerna vände sig till den privata sektorn och icke-försvarssektorn (the non-defence sector)."
SAIC levererade exempelvis informationsteknik åt arrangörerna av olympiaden i Aten år 2004. "Kriget mot terrorism" har också skapat nya affärsmöjligheter för SAIC. Huruvida dessa är att betrakta som försvarsrelaterade eller civila kan vara svårt att avgöra. År 2002 startade USAs militära underrättelsetjänst NSA Trailblazer-projektet, som handlar om att analysera och övervaka kommunikationen på internet och andra datanätverk år 2002. Kontraktet (värt 280 miljoner dollar) för att bygga en "demonstrationsplattform" för Trailblazer gavs åt ett SAIC-lett konsortium, i vilket även Boeing och Computer Sciences Corporation ingår.

SAIC dyker också upp i undersökningen av 9/11. Kevin Ryan skriver:
Science Applications International (SAIC) is the DOD and Homeland Security contractor that supplied the largest contingent of non-governmental investigators to the NIST WTC investigation. SAIC has extensive links to nano-thermites, developing and judging nano-thermite research proposals for the military and other military contractors, and developing and formulating nano-thermites directly (Army 2008, DOD 2007). SAIC’s subsidiary Applied Ordnance Technology has done research on the ignition of nanothermites with lasers (Howard et al 2005).
In an interesting coincidence, SAIC was the firm that investigated the 1993 WTC bombing, boasting that -- “After the 1993 World Trade Center bombing, our blast analyses produced tangible results that helped identify those responsible (SAIC 2004).” And the coincidences with this company don’t stop there, as SAIC was responsible for evaluating the WTC for terrorism risks in 1986 as well (CRHC 2008). SAIC is also linked to the late 1990s security upgrades at the WTC, the Rudy Giuliani administration, and the anthrax incidents after 9/11, through former employees Jerome Hauer and Steven Hatfill.


Två goda 911-nyheter idag:
  • Christer Bruuns kolumn om "Konspirationer" i Hbl 30.8.2008.
  • De finska sanningssökarna har översatt artikeln Fourteen Points of Agreement with Official Government Reports on the World Trade Center Destruction av Steven E. Jones, Frank M. Legge, Kevin R. Ryan, Anthony F. Szamboti, James R. Gourley i The Open Civil Engineering Journal, Volume 2 Issue 1, pp.35-40, till finska (WTC:N TUHOUTUMINEN: 14 KOHTAA, JOISTA OLEMME YHTÄ MIELTÄ HALLITUKSEN VIRALLISTEN RAPORTTIEN KANSSA - länkad här).


Om expertis och självständigt tänkande| Paradsidan | Samma på finska
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23