Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


24 September
2008

Stärk gemenskapen! Vilken gemenskap?

Fortsättning av samma ämne efter Kauhajokimassakern
[bloggar] 

Statsministern sade i går att det enda som hjälper är att stärka gemenskapen. Det låter som en klyscha men är rena rama sanningen. -- Hufvudstadsbladets ledare 24.9.2008

Tryckpressen gav oss nationalstaterna. Internet bör kunna hjälpa oss att bygga en gemensam förståelse och ett gemensamt samhälle för mänskligheten.

Nationen är och förblir en av våra gemenskaper. Men tidningarna, radion och televisionen överdriver nationsgemenskapen på bekostnad av den universella, mänskliga gemenskapen.

Massmedia är nationens kitt som håller den samman. Att bekräfta och stöda nationens gemenskap har blivit deras primära uppgift vid sidan av det som redan på 1960-talet (med Enzensbergers uttryck) kallades för mevetandeindustrin. Västerländska massmedia bidrar förvisso även till att skapa och återskapa Västerlandets vidare gemenskap. Nyheten, informationen, är däremot av allt mer sekundär betydelse i massmedia. När det gäller nyheter, informationssökning och kunskapsinhämtning har det övernationella internet redan lämnat de nationsbundna massmedia bakom sig. Biblioteket och den bokliga litteraturen - såväl skönlitteraturen som kunskapslitteraturen - har också bevarat sina roller som förmedlare av kunskaper, information och nyheter. Men så är också biblioteket och den bokliga litteraturen långt mer kosmopolitiska än tidningarna, radion och televisionen.

När tidningen idag upplåter hela sin första sida åt skolmassakern i Kauhajoki är denna sålunda inte längre någon nyhet. Det enda vi får veta är att också tidningen flaggar på halvstång.

Är dessa otaliga upprepningar i etermedia och tryckta tidningar, denna massmediala hysteri, bara ett surrogat för en en gemenskap som egentligen borde höra till det förgångna?

Förklaringen till Matti Juhani Saaris (och tidigare Pekka-Eric Auvinens) terroristdåd står inte att finna i bristande nationell gemenskap. Dessa händelser är inte unika för Finland. Chansen att hamna in på rätt spår i sökandet efter förklaringar minskar ifall man fokuserar på specifikt finländska förhållanden.

Större möjligheter att begripa vad som skedde i Tusby och nu igen Kauhajoki har den som tar utgångspunkt i världsläget och det som massmedia tutar ut. De unga massmördarna har insett att vi alla är mer eller mindre insnärjda i ett nät av lögner och hyckleri. Den officiella historien om 9/11 och det sk kriget mot terrorism, som Västerlandet har låtit sig dras in i, är i detta avseende grundläggande. Massförintelsevapnen - våra massförintelsevapen - är en annan grogrund för nihilismen.

Att våra stater förbereder massförintelse (och kallar det försvar) och att massmedia fegt och lojalt accepterar detta berättigar naturligtvis på intet sätt de unga finska terroristernas fruktansvärda handlingar. Men om vi vill undvika fler nihilistiska massmord bör vi se till att öppna alternativa handlingsperspektiv i rikning mot en annorlunda värld.

Ett annorlunda Hufvudstadsblad är kanske trots allt möjligt. Jämför föregående inlägg.


(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum| Paradsidan | (Inte) ett ord om Europeiskt socialforum (fortsättning)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23