Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 October
2008

(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum (fortsättning 2)

[World Social Forum] 

Europeiskt socialt forum i Malmö 17-21 september får idag 1 oktober ett (första?) omnämnande i Hufvudstadsbladet i och med att mitt inlägg blir publicerat på debattsidan.

ESFs nordiska arrangörskommitté lämnade för sin del igår in en anmälan av Dagens Nyheter till pressombudsmannen i Sverige.

ESF begär att pressombudsmannen ska pröva om en artikel införd på Dagens Nyheters ledarsida den 25 september bryter mot de pressetiska reglerna. Det gäller sakfel, som enligt ESF skapar en ogrundat negativ bild av det Europeiska Sociala Forumet.

ESF - närmare bestämt ESFs nordiska organisationskommitté - understryker, att anmälan inte vänder sig mot Dagens Nyheters åsikter.

A propos DN hade professorn i sociologi vid Göteborgs universitet Håkan Thörn en lång essä om ESF under rubriken Världsdemokrati på tidningens kultursida den 17 september. Thörn berättade bl.a. att det bara i år har hunnit utkomma tre doktorsavhandingar i Sverige om det sociala forumet.

Thörn gör en genomgång av av litteraturen om socialforumets process och kommer fram till att " vi [har] att göra med en global demokratirörelse.

... de senaste decenniernas globala spridning av den parlamentariska demokratin har skett parallellt med en urholkning av de politiska institutionernas beslutsmakt, vilket också har underminerat deras folkliga legitimitet. Vi upplever inte demokratins triumf, utan dess kris. I detta tillstånd ekar de globala eliternas festtal till demokratin alltmer ihåligt. "Demokrati" är i dag också ett etablerat utrikespolitiskt påtryckningsinstrument som kan användas för att legitimera krig. "Demokratisering" har dessutom blivit ett obligatoriskt villkor som vidhänger den rika världens bistånd till den fattiga.
skriver han. Gemensamt för böckerna om socialforumet är enligt Thörn att de
utmanar och omdefinierar det etablerade demokratibegreppet - den kanske viktigaste skärningspunkten för dagens globala ideologiska strider.
DN:s Stefan Jonsson refererar för sin del till ESF i sin kommentar till den pågående finanskrisen. Jonsson deltog själv i ESF med ett föredrag under rubriken Finns det en kosmopolitisk kultur?, arrangerat av Världsbiblioteket i Stockholm.

Sammanbrottet i USA var givetvis det stora ämnet på European Social Forum som ägde rum i Malmö i förra veckan. Tiotusentals personer i världens utomparlamentariska vänsterrörelser diskuterade en alternativ globalisering och hur man bäst kan påverka toppmötet om klimatförändringen i Köpenhamn nästa år.
skriver Stefan Jonsson, men tillägger:
Jag ska erkänna att jag fylldes av tomhet när jag i Malmö läste slutdokumentet från årets European Social Forum. Det är en intetsägande deklaration. Inte ett ord om det ekonomiska sammanbrottet i USA. Inget om dess orsaker. Ingenting om hur en hotande depression ska bemötas. Deklarationen rymmer allmänna fraser samt kraftfulla uppmaningar till nya aktioner, möten och demonstrationer.
Det "slutdokument" som Jonsson här refererar till är förmodligen resolutionen från "The Assembly of the Social Movements" (de sociala rörelsernas församling), som brukar sammankomma på forumets sista eller nästsista dag. Ifrågavarande resolution är onekligen ett dokument, men det måste tilläggas att sociala forum inte som sådana fattar några beslut och följaktligen inte heller enas om några "slutdokument". Detta har Jonsson inte begripit. Därmed har han missat socialforumets form.

Det är i och för sig vanligt att journalister begår detta misstag. De vill att vi ska vara lika klara som Lenin över vad som bör göras. Ack, om vi bara vore det! I så fall skulle de väl publicera precis det som vi vill att de ska säga. Men nu, när vi bara är ett öppet och demokratiskt forum med mångahanda åsikter och inriktningar, tröttnar de på oss. Detta kan sedan resutera i att tidningarna inte skriver ett endaste ord om sociala forum... utan föredrar att hålla sig till sina gamla och säkra kort, dvs herr Vanhanen, herr Bush, fru Merkel, monsieur Sarkozy, osv. Men frågan är om ens dessa herrar och fruar längre vet vad som bör göras för att lösa Krisen.


(Inte) ett ord om Europeiskt socialforum (fortsättning)| Paradsidan | Lehdistötiedote - Pressmeddelande
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23