Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 October
2008

Dragon Librarians

[grundlagar] 

På (eller borde man skriva i?) Facebook fungerar gruppen Dragon Librarians, som till helt nyligen hade bara en medlem. Nu har gruppen fått en ny medlem i och med att också undertecknad har anslutit sig.

Därförinnan studerade jag Petter Naess artikel "Vaeksten må stoppes".

Naess' artikel är sannerligen aktuell. "Dematerialisering" är ett av hans tänkvärda ord.

Teknologie doktor Nisse Husberg, som är bosatt i Lappfjärd, en kommun i Lovisanejden, menar att tyngdpunkten i en nära framtid kommer att ligga på videokonferenser. Sådana blir möjliga då det optiska fibernätet har byggts ut till hemmen och företagen (Nisse Husbergs specialitet är just datateknik och datanät). Genom att människor möts på videokonferenser i stället för att resa till mer eller mindre avlägsna mötesplatser möjliggörs, så tror jag att Nisse tänker sig framtiden, ekonomiska inbesparingar och en livsstil som är skonsammare mot naturen.

Videokonferenser kunde kanske bli ett viktigt exempel på "dematerialisering" - men bara om vi i likhet med Naess vågar och vill förändra de nuavrande samhällsstrukturerna. Mer videokonferenser kan ju också betyda mer konsumtionskapitalism.

En, som det frefaller, viktig princip hos Husberg (jag utgår ifrån hans disposition) är, att (fiber)nätets ägare inte får sälja tjänster. Jag antar att det enligt hans mening är staten som ska äga (fiber) nätet -- fast exakt hur han skulle vilja organisera ägandet och förvaltandet av nätet är jag inte klar över.

Vad som menas med att "sälja" är däremot någorlunda klart. Det innebär penningtransaktioner. Mycket svårare är att definiera "tjänster" och därför också att slå fast vad det betyder att "sälja tjänster". Får (fiber)nätets ägare sprida information, t ex i form av avgiftsfria elektroniska böcker?

Videokonferenser kan vara en tjänst som säljs och köps för pengar. Enligt Nisses princip skulle (fiber)nätets ägare alltså inte inte ha rätt att sälja videokonferenser. Men kanske nätfövaltaren trots allt skulle ha rätt att erbjuda gratis videokonferensutrymme åt till exempel kommunalvalskandidater och medborgarorganisationer?

Som jag ser det borde Biblioteket ta över det formella ägandet av de fysiska datanäten. Problemet är, tror jag, att detta inte låter sig göras nationellt -- i en nation efter en annan. Övertagandet måste ske globalt och sammanfalla med upprättandet av en global "biblioteksmakt", som till åtskillnad från vår nuvarande politiska maktstruktur är självreglerande (cybernetisk; dvs som är "cyberspace"). -- (Den nuvarande maktsrukturen regleras ju, ifall nu någon skulle ha missat det, av mer eller mindre regionala militärmakter, som bildar hierarkiskt organiserade militärblock, vilka hotar varandra -- och därmed hela mänskligheten -- med atombomber och andra massförintelsevapen.)

Min sambo, som är författare, har inte sällan tackat nej till erbjudanden att hålla föredrag i hem- eller utlandet. Hon brukar säga, att hennes böcker får resa i stället för henne.

Måste vi verkligen hålla videokonferenser? Räcker det inte med böcker? I och med internet kan ju även böcker förflytta sig med ljusets hastighet över jordklotet och därifrån ut i rymden... med Dragon Librarians!.


Lehdistötiedote - Pressmeddelande| Paradsidan | En komisk utväg
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23