Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


16 December
2005

Förklädd terrorism?

[grundlagar] 

Susan George rapporterar från WTO-ministermötet i Hongkong (jag översätter):

Boubacar Toure, riksdagsman för framstegspartiet i Mali: Vi är ställda inför ett system som subventionerar för att döda andra.  Europa och USA stöder sina odlare men dödar grannens.  De är 150.000 bomullsodlare i USA men 30 martyrländer som inte kan överleva. Skulden dödar också, den är förhatlig, omoralisk. I Mali står jordbruks- och boskapssektorn för  46% av BNP och sysselsätter 80% av befolkningen.  Bomullsexporten ger staten skatteinkomster och 35 % av befolkningen lever direkt av bomullsodlingen.  USAs och EUs subventioner är förklädd terrorism. Genom att stöda bomullsodlarna stöder de indirekt analfabetism, sjukdom och brist på dricksvatten. Hjälp regeringarna som hotas av denna utrotning. Informera européerna och amerikanerna.  De maliska odlarnas petition cirkulerar [här i Hongkong]:  10 millioner afrikanska odlare dör. Skriv under på petitionen, mobilisera folken.
Relaterar detta till grundlagsdebatten? Vilken grundlag?   Avsaknaden  av en  grundlag?


Bagatelliseringen av Harold Pinter| Paradsidan | Googles slavar
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23