Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 November
2008

Om Spinelli, END och NATO

[Spinelli] 

Var stod egentligen Altiero Spinelli i förhållande till European Nuclear Disarmament (END)? Under sina sista år, dvs på 1980-talet, koncentrerade han sina krafter på konstitutionen. Konstitutionsutkastet är förvisso inte oförenligt med END, men någon prioritering av END står inte att utläsa ur det. Nedrustning ska enl. artikel 9 tillsammans med säkerhet, fred, samarbete och avspänning utgöra ett av unionens mål. Artikel 11 om Övergång från samarbete till gemensam handling i kombination med paragraf 1 i artikel 68 om skulle också möjliggöra END. (Ordalydelsen i 68(1): Le conseil européen peut élargir le domaine de la coopération, notamment en matière d'armements, de ventes d'armes à des pays tiers, de politique de défense, de désarmement.)

***

Dagens citat:

Folkpartiets försvarspolitiske talesman säger till tidningen Fokus att försvarsberedningen borde få uppdrag att analysera ett svenskt inträde i NATO eftersom "utan en saklig debatt får vi aldrig en folklig opinion för medlemskap". Detta sätt att smyga och lirka in svenska folket i något svenska folket inte önskar är problematisk. Visserligen skulle vi om vi blev medlemmar inte kunna tvingas placera kärnvapen i Sverige i fredstid, men väl i händelse av krig. Vi skulle även bli tvungna att acceptera principen om kärnvapenavskräckning och den centrala roll kärnvapnen spelar för alliansens strategi enligt dess strategiska koncept. Om vi fortsätter stå utanför kan vi däremot fortsätta att verka aktivt för nedrustning inom NAC och i andra fora.

Förutom kärnämnen i skolan och kärnvapen i allmänhet gillar folkpartiet även kärnkraft. 11 av 15 länsförbund vill bygga ut kärnkraften efter nästa val som del av en lösning på klimatfrågan. Men Greenpeace har räknat fram att tio nya reaktorer i Storbritannien bara betyder fyra procents lägre utsläpp, någon gång efter 2025. Det är inte mycket, med tanke på vad det kommer att kosta och vilken tid det kommer att ta. Kärnkraft är verkligen inte lösningen på klimatfrågan.
Citatet är hämtat ur Katrine Kielos' ledare om den nya liberalismen ("Kärnkraft, kärnvapen, kärnämnen") i Dagens arena 28 april 2008. Sverige eller Finland, "Folkpartiet" eller Svenska folkpartiet osv, gör knappast någon skillnad i det här fallet. De nobis fabula narratur.


Fortsättning av samma ämne (konstfostran)| Paradsidan | Före kykladerna
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23