Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 December
2008

Nedrustningen inte längre ett regeringsmål

[Spinelli] 

Det är väldigt viktigt att yrkesgruppers internationella organ eller takorganisationer börjar engagera sig globalpolitiskt. I nationella sammanhang tenderar sådana organisationer att utgöra enbart ekonomiskt-korporativa sammanslutningar, dvs sina medlemmars intresseorganisationer. I globala sammanhang, där "motparten" är hela mänskligheten snarare än staten eller arbetsgivarna, kan och bör i stället yrkets universella betydelse framhävas.

Alva Myrdal blev successivt allt mer besviken på regeringarnas förhandlingar. I "Spelet om nedrustningen" (1976) sammanfattar hon sin kritik. Det känns konstigt att läsa i hennes bok idag. Jag undrar om någon överhuvudtaget längre skriver sådana kritiska böcker om det militär-industriella komplexet och de dimridåer (jag får ordet av Myrdal) vari regeringar och massmedia höljer in detsamma.

I Spinellis utkast till EUs grundfördrag (godkänt av europaparlamentet 1984) är "nedrustning" ett av EUs mål. Så är inte längre fallet i det nu aktuella Lissabonfördraget, i vilket medlemsstaterna tvärtom uppmanas att öka militäranslagen, f.ö. den enda ökningen av de offentliga utgifterna som anbefalls av nämnda fördrags parter, dvs regeringarna själva.

Förkylningen efter återkomsten från Grekland håller på att lätta. Men Grekland är i kaos. Vänsterkvinnan Sissy Vovou, som jag träffade i Aten, berättade nyss via ESFs epostlista att en stor olydnadsdemonstratiom mot regeringen och polisen inleds idag kl 18, alltså för en kvart timme sedan.


Före kykladerna| Paradsidan | Fortsättning av ämnet plus en reflexion om universitetsreformen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23