Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 December
2008

Fortsättning av ämnet plus en reflexion om universitetsreformen

Ahtisaaris småsinthet.
[Snea figurer] 

Genom att inte bjuda republikens president Tarja Halonen till Nobelfesten i Oslo avslöjade Martti Ahtisaari än en gång sin småsinthet. De universella målen demokrati och fred underordnas dagspolitikens och de partikulära intressenas diktatur. Martti Ahtisaari står för stormaktsvälde och vapenkontroll, Tarja Halonen för folkens makt och nedrustning. Vardera har sina fel och ingendera går fri från kritik, men som människa är Halonen större och mer värd ett fredspris än Ahtisaari.

På tal om höga män och kvinnor i staten kan också noteras, att Finlands undervisningsminister har avgått för att kunna ägna sig mer åt sina egna barns uppfostran. Medan man lovprisar detta i och för sig berömväda beslut i massmedierna glömmer man helt att kritiskt granska universitetsreformen, för vilken Sari Sarkomaa hittills personligen har ansvarat.

I tidskriften Nya Argus 2008/8 skriver i alla fall seniorprofessorerna Niklas Bruun (rättslärd) och Tom Sandlund (samhällsvetare) att det kanske kommer att gå med universitetet som det har gått för finansmarknaden, dvs att staten till slut "får komma in för att rädda universiteten".

Men någonstans tar de slut, inte bara statens pengar utan också dess funktion av allmän räddare i nöden. Universitet kan inte räddas med enbart pengar och adminstrativa åtgärder, de är ju inte banker eller affärsföretag. I Nya Argus kan man läsa några hithörande reflexioner i Sara Heinämaas artikel "Strävan till radikal självprövning. Simone de Beauvoir 100 år: litteratur och filosofi".

Det som de Beauvoir hade att säga om bokens långa livscykel gäller förvisso även kulturens och universitetens sätt att finnas till, förändras och utvecklas.

Tyvärr kan en eller två generationer i en handvändning spoliera allt det som många tidigare generationer har byggt upp. Skulden för detta faller naturligtvis också på de tidigare generationerna och på universitetet, som nu står inför en period av radikal självprövning. Uppfostraren har inte lyckats uppfostra uppfostrarna.

Mikael Böök


Nedrustningen inte längre ett regeringsmål| Paradsidan | Om alternativa smedjor
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23