Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 January
2009

Fortsättning av samma ämne (Vi ska göra vårt bästa)

Israel-Palestina
[911] 

Idag berättar min norska kollega: Mads Gilbert [den norska läkaren, som jag nämnde i föregående inlägg] bruker sms aktivt for å bryte journalistblokkaden til Israel. Med oppfordring om å videresende. Søndag fikk "alle" i Norge denne fra ham:

"Takk for all støtte. De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død, blod og amputater. Massevis av barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri oppleve noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historieboka nå, alle! Mads Gilbert 3.1.09 13:50,
Gaza, Palestina."


* * * * * *

Människan är varken ängel eller djur; och olyckan är, att den som vill bli ängel blir ett djur (Pascal, Tankar och smärre skrifter, del 2, s 105. Övers. Richard Hejll). — Menade Glucksmann att detta ska tillämpas på Hamasledningen och inte (som jag spontant antog) på Israels regering? I så fall har Glucksmann en poäng. Men frågan om naturen av Israels regerings krigshandlingar kvarstår. Gör inte Israels regering, under förevändning av att försvara sitt folk, sig skyldig till etnisk rensning i stor skala? Och innebär inte detta, dvs att sätta "försvaret av det egna folket" över alla andra hänsyn, att man förklarar sina egna krigshandlingar vara heliga, dvs att också Israels regering spelar ängel?

* * * * * *

Men i stället för att skylla på den ena eller den andra parten i denna utomeuropeiska konflikt borde européerna se om sitt eget hus. Pascal insåg redan på 1600-talet att människan inte bör göra sig till en straffande ärkeängel. Ändå låter Nicolas Sarkozy och Tony Blairs efterföljare som bäst bygga nya atombomber och nya kärnvapenmissiler (M51 och Trident). Förklaringen är den samma som Israels regering ger när den låter bomba palestinierna: "att försvara det egna folket". Dessa människor har låtit sig förblindas av myten om den nationella suveräniteten.

* * * * * *

Frågan är aktuell, eftersom Sarkozy på torsdag och fredag innevarande vecka (dvs i morgon och i övermorgon) ska stå värd för konferensen "Nouveau monde, nouveau capitalisme" i Paris. Konferensen ska enligt uppgift handla om etik och nya värden. Många misstänker att det egentliga syftet är att bädda för valet (som inte kommer att vara demokratiskt; det är ju ingalunda folket som väljer) av Tony Blair till EU:s första president.


Vi skal gjøre vårt beste| Paradsidan | Fortsättning av samma ämne (Mer från Mads Gilbert)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23