Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


13 January
2009

Nalle Puh kommer igen

[grundlagar] 

(Det här publicerades i Hufvudstadsbladet 13.1.2009. Fast tråkmånsarna på Hbl ändrade rubriken till Nya ramavtal behövs. Dessutom strök de bilden och bildtexten. )

Medan jag funderar på vad och hur jag ska svara på Vilhelm Schröders inlägg "Rätt att reproducera eller äga?" (Hbl 10.1. ; jfr sid 231nedan) kommer nyheten om att Nalle Puh ska göra come back.

”Så gick de sin väg tillsammans. Men vart de än går, och vad som än händer dem på vägen, så kommer alltid en liten pojke och hans Nalle Björn att leka på den förtrollade platsen högt uppe i skogen”,
skrev den ursprungliga författaren, som hette A.A.Milne.

Det har visserligen gått 80 år sedan Nalle Puh och Nalle Puhs hörna gavs ut. Men nu skriver nya författare alltså en fortsättning.

E.H.Shepards bild av det förtrollade stället
Design for the cover to The Christopher Robin Story Book, E. H. Shepard, about 1928. Museum No. E.723-1973. (Museum of Childhood) – På bilden som E H Shepard ritade av det förtrollade stället läser Nalle Puh själv en bok, fast det är kanske en ren tillfällighet. Nalle Puh handlar ju inte om en mossig filosofi som står i böcker, utan om något som våra prestationsinriktade västerländska själar hungrar efter – enligt förlagsreklamen för boken Tao enligt Puh av Benjamin Hoff, som härmed rekommenderas för de vuxna.

Sinuhe egyptiern får kanske också en ny upphovsman – i sinom tid. För att inte tala om På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust - där har skyddstiden (som numera är 70 år efter författarens död) redan gått ut. Fast tillsvidare tycks de nya auktorerna bara ge sig på barnböcker.

Å andra sidan är den amerikanska firman Google redan i full färd med att förse hela biblioteket med sin vattenstämpel. På den punkten har bibliotekets användare och bibliotekarierna själva all anledning att skärpa sig.

Nalle Puhs återkomst blir knappast någon betydande litterär händelse. Däremot är det sannolikt en god affär. Disney har naturligtvis redan förtjänat miljoner på filmrättigheterna, men nu har själva upphovsrätten överlåtits till David Benedictus och Mark Burgess (så heter de nya upphovsmännen), som har har åtagit sig att ta fram en ny produkt för att att medvetandeindustrins kassaflöde inte ska sina. Enligt BBCs nyhet 10.1.2009 tror man sig på förlagen Egmont Publishing (UK) och Dutton Children's Books (USA) ha "lyckats fånga originalens anda och kvalitet" i denna "första auktoriserade uppföljning".

Ordet auktorisera bygger på auctor, latin för upphovsman. Men vilket är auktoritetens eget upphov i det här fallet? Genom att överta upphovsrätten auktoriserar medvetandeindustrin bokstavligen sig själv. Det leder till en ond cirkel.

Vi kan bryta denna onda cirkel genom att göra biblioteket till ägare av den intellektuella egendomen. Detta förutsätter en bibliotekslagstiftning som klarare än den nuvarande definierar och skyddar de intellektuella allmänningarna (commons; public domain) och ger biblioteket äganderätt. Det är inte nog med nationell lagstiftning. Sålunda bör TRIPS-avtalet skrotas och ersättas av nya internationella ramavtal om bibliotek, internet och gemensam intellektuell egendom. Uppgiften är omfattande och krävande men världens läsare, användare och konsumenter torde stöda tanken – särskilt i Asien, Afrika och Latinamerika.

Googla med sökordet 'public domain'. Det ger 65.400.000 träffar. Håller det på att uppstå ett kritiskt medvetande om medvetandeindustrin bland internetanvändarna?


Fortsättning av samma ämne (Mer från Mads Gilbert)| Paradsidan | Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23