Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


16 January
2009

Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten? (Fortsättning av samma ämne)

Atomåldersvapen. USA fraktade vapen till Israel via grekisk hamn. Märkesåren 1945 och 1809
[Spinelli] 

Israels armé och regering sätter tydligen in atomåldersvapen mot palestinierna i Gaza. Dessa vapen utnyttjar egenskaper hos utarmat uran, som är en restprodukt från framställning av kärnbränsle för atomkraftverk. Det utarmade uranet används i bomber med speciellt stor förmåga att genomtränga betong och pansar (sk "bunker busters"). I Gazakonflikten rör det sig om bomber av typ GBU-39, som Israels armé har köpt av USAs vapenfabrikanter, och som fälls eller snarare avfyras från det likaledes amerikansktillverkade F5-jaktplanet. Möjligen används utarmat uran också i DIME-vapen (jfr den norska läkaren Mads Gilberts uttalande, som jag citerade i ett tidigare blogginlägg.), även om det tunga och i detta fall dödande pulvret i dessa vapen också kan vara volfram (eng. tungsten).

ACDN publicerade igår en dossier om utarmat uran och dess användning i Gaza: "Genocide by Depleted Uranium in Gaza: the dossier"(http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=475&lang=en), i vilken det poängteras att användningen av utarmat uran är förknippad med betydande ekonomiska intressen. Det är kanske inte minst därför vi får höra så litet om saken i massmedia. En annan orsak till tystnaden kring det utarmade uranet är att sakkunskapen fortfarande tvistar om dess hälsovådlighet.

Idag når oss via europeiska sociala forums epostlista nyheten att demonstrerande medborgare har lyckats rikta offentlighetens ljuskägla mot pågående amerikansk vapenfrakt till Israel genom en grekisk hamn:

Massive demonstrations in the small citadel Astakos (2.500 inhabitants), in mid-west Greece, whose PRIVATE port, "has facilitated", obviously many times, movements of munitions to Israel. There were demonstrations on Wednesday, Thursday (500 participants) and one for coming Saturday, all of them with local participation and from many other parts of Greece. The Greek minister of foreign affairs, ms. Bakoyannis, denied there was movement of american munitions to Israel through this particular Greek port on Monday, but the spokesman of the Pentagon said the next day the cargo would take another route, thus admitting the accusation made by the citizens and proving the lie of ms. Bakoyannis. We consider a victory of the movement, the change of route of the american ship, and we believe such cargoes should not find any port available anywhere. This would be a good assistance to the Palestinian struggle. The Greek Social Forum participated in Thursday's demonstration in Astakos, and is also participating in the ARION ship of the Free Gaza Movement, which was sailing to Gaza with humanitarian assistance, and was forced by Israel Navy's pirate action in international waters to turn back to Cyprus by a threat of sinking on the 15th of January, in the middle of the night. The international mission to Rafa, in which we also participate, is not allowed by the Egyptian authorities to pass the crossing into Gaza, "for their own security". The mission wants to break the isolation, and is still trying to pass.
rapporterar Sissy Vovou från Greklands sociala forum.

Nu tillbaka till ämnet i mitt föregående blogginlägg, som ju kommenterade Per Wirténs ledare om hur Israels armé och regering borde bemötas av Sverige och EU. Lars Rudström kommenterade i sin tur mina kommentarer genom att fråga: "Gör det mindre ont att träffas av en TNT-bomb än en nukleär bomb? Vad spelar det för roll vilket sprängämne som används? Att de nukleära bomberna/stridsspetsarna dödar fler människor än ett konventionellt sprängämne har väl inte något att göra med problemet? Har jag missförstått dig totalt?". Efter att jag besvarat frågan genom att understryka skillnaden mellan TNT (trotyl) och TNO (dvs beteckningen på de nya kärnstridspetsar, som Frankrikes regering fn låter tillverka för den nya kärnmissilen MN-51), påpekad e Rudström, att han är teknologie licenciat och således mycket väl förstår skillnaden mellan konventionella och nukleära vapen, och att hans fråga om vad som gör mera ont, trotylbomb eller atombomb, hade varit "aningen sarkastisk".

Här följer mitt svar till Lars Rudström:
Bäste Lars Rudström,

Du skriver att din fråga var aningen sarkastisk men jag skulle snarare vilja kalla den aningen sadistisk. Jag vill dock helst undvika att skämta om atombomben, vars verkningar överstiger vårt förstånd och vår inlevelseförmåga. Vi kan inte föreställa oss allt det lidande som den förorsakar. Och inte bara det. Kärnvapnen ställer, eller borde ställa oss alla, inför frågan: Skall människosläktets historia sluta i kollektivt självmord? Året 1945 var ett ödesår efter vilket ingenting längre är sig likt i människornas värld.

Jag vet att detta har sagts flera gånger tidigare. Vi brukade ju definiera vår egen tid såsom atomåldern. Men nu verkar det såsom också våra måhända något dimmiga begrepp om atomåldern har fallit om inte i glömska så åtminstone ur våra dagliga tankar. Per Wirténs ledare i Dagens Arena är ett exempel. Annars hade han väl tagit upp kärnvapnens problematik, eller berört den på något sätt, i sin ledare om hur omvärlden nu borde bemöta Israels regering och armé. Eventuellt borde Israel bemötas med "nakna hot", skrev han. Men vad innebär "nakna hot", speciellt med tanke på att Israel faktiskt också är en kärnvapenstat?

Läste (eller åhörde) du Horace Engdahls tal om året 1809 på 200-årsjubiléet? Det är mycket läsvärt. Jag fäste mig särskilt vid satsen: "i ett pacifistiskt sinnat Sverige av år 2009 påminner år 1809 helt enkelt om fel saker!".

Det ska jag fundera vidare på i min blogg http://blogi.kaapeli.fi/book

Med vänlig hälsning,

-Mikael Böök

Nu är ju Horace Engdahls tal den 15 januari 2009 tal på 200-årsjubiléet i Stockholm ingalunda någon kommentar till dagspolitiken och det aktuella världsläget. Eftersom talet är så rikt på historiska referenser och tänkvärda citat från våra nationalskalder Esaias Tegnér och Johan Ludvig Runeberg är det ändå en intressant bredvidläsning när vi funderar på vad det ska bli av Gazakonflikten och vad vi bör göra.

"Europas gamla form ej längre hålla vill" , skaldade Tegnér."Förtrycket näms försvar, och rätt är det som lyckas./ Tror du dig ensam trygg? Så är ej våldets art , citerar Horace Engdahl. Detta känns faktiskt rykande aktuellt. *

En väsentlig del av kärnvapnens problematik kunde sammanfattas i detta tegnérska uttryck ifrån Napoleontiden – våldets art. För Esaias Tegnér (och möjligen även för Horace Engdahl) rör det sig väl här främst om det berättigade och lovvärda i att använda våld för att försvara sig mot förtryckaren eller erövraren. "Pacifist" är den som svarar nekande på denna fråga, såsom Leo Tolstoj i sin essä Guds rike finns inom dig.

Men den som säger NEJ till alla kärnvapen och underkänner kärnvapnen såsom en del av ett försvar behöver inte vara pacifist i denna tolstojanska mening, även om det naturligtvis kan underlätta saken. Pacifisterna säger ju nej till alla vapen, således även till kärnvapnen.

För att kunna gå vidare och djupare med lösningen av världspolitiken problem, inte minst Israel-Palestinakonflikten, bör EU rusta ned sina kärnvapen. "Vårt land" måste äntligen bli Europa och det kan inte ske ifall vårt europeiska "vi" fortsätter med sin nukleära upprustning. Sådan är det nukleära våldets art.[1]

Eftersom jag inte är pacifist i den tolstojanska meningen anser jag att EU bör ha ett militärt försvar, dvs en övernationell europeisk armé. Den europeiska försvarsgemenskapen är en gammal tanke, framlagd av bland andra Frankrikes konseljpresident René Pleven år 1950. Men så länge de gamla kolonial- och imperiemakterna Frankrike och England rustar med kärnvapen förblir det gemensamma europeiska försvaret en omöjlighet. I stället sitter vi alla fast i NATO-samarbetet under USAs så kallade kärnvapenparaply.

Det skulle vi inte behöva göra. Det bör vi inte heller fortsätta att göra efter det kalla krigets slut. Atomåldern bör hädanefter präglas av internet, inte av "nakna hot" med kärnvapen.

PS Adressen Ärende:Gaza , som tar fasta på EU-Israel-relationerna, finn nu också på finska. Underteckna appellen och sprid dess budskap via http://www.adressit.com/arende_gaza

* Tillägg 17.1. Med sitt prisbelönta skaldestycke Svea från år 1811 riktade Esaias Tegnér en uppmaning till Sveas folk att
[...] inom Sverges gräns eröfra Finland åter!
Men det som gör att Tegnér kan kännas aktuell också i atomåldern är inte hans politiska program utan hans märgfulla språk och diktens rytm, som fortfarande förmår drabba en läsare med yrsel.


Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten?| Paradsidan | Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten? (forts.)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23