Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


19 January
2009

Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten? (forts.)

[Spinelli] 

"Jag tillber pacifisternas grundsatser!", försäkrar Lars Rudström i sin kommentar. [Kommentaren ingår bland de övriga kommentarerna till Per Wirténs ledare i "Dagens arena" 13.1.: http://www.dagensarena.se/text/2009/01/hard-press-tvang-nakna-hot.] Må var och en tillbe vad han vill men nu talar vi om ett krig i MÖ där den ena parten har kärnvapen och om huruvida EU eller dess medlemsländer vilka också, om än mera indirekt, är parter i denna konflikt, borde använda sig av "nakna hot" (som Per Wirtén skrev i Dagens Arena 13.1.).

Min åsikt, som knappast är särskilt kontroversiell, är att man i utrikespolitiken inte längre bör tala om nakna hot utan att tydligt skilja mellan hot om massförintelse (särskilt då nukleär deterrens) och övriga hot. Men man ska inte heller bortse från någondera slaget av hot.

Vidare anser jag att EU bör bli kärnvapenfritt genom att ensidigt göra sig av med de franska och brittiska nationella kärnvapnen och USAs kärnvapenbaser i Europa samt det med kärnvapnen sammanhängande, mycket kostsamma och överflödiga missilförsvaret. Jag undrar om t ex Lars Rudström med sina pacifistiska grundsatser håller med om detta, eller om han tvärtom tycker att EU bör ha kärnvapen eftersom Ryssland har det? Jag är också intresserad av hur andra svenskar tänker i denna fråga. I synnerhet skulle jag vilja höra Per Wirténs åsikt.

Själv menar jag att denukleariseringen av EU - trots att så många inte vill erkänna det, eller ens våga tänka på det - är en av förutsättningarna för att EU verkligen ska motsvara sitt namn och sitt syfte, dvs bli en union av europeiska stater. I motsats till Lars Rudström, som tycks anse att Sverige inte behöver någon armé överhuvudtaget, tror jag att EU behöver skapa en gemensam, övernationell armé som bygger på allmän värnplikt och den territoriella försvarsprincipen. Men oberoende av hur EU och dess eventuella armé utvecklar sig bör alla länder välja såsom Sverige faktiskt har valt, dvs avstå från att hota sina verkliga eller imaginära fiender med utrotning.

Den egentliga grunden för kärnvapnen i Europa är vår egen rasism och imperialism. Det är dem vi till att börja med måste rusta ned.

"Givetvis kommer människan att utplåna sig själv!", utropar Lars Rudström. Människans öde står säkert skrivet i stjärnorna, skulle jag vilja svara. Men hur kan du vara så säker på att just du förmår tyda skriften?


Vari skulle nakna hot bestå i Gazakonflikten? (Fortsättning av samma ämne)| Paradsidan | Ahtisaari i Gaza
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23