Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


03 February
2009

"Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går!"

[Spinelli] 

Simone Weil lär någonstans ha sagt : "Den som stoltserar med sin överlägsna intelligens är som en fånge som stoltserar över att hans cell är större än de andras".

Leena Krohn ger en annan synvinkel på vårt gemensamma fängelse: "Yhteiset illuusiot, suurharhat, liittyvät kokonaisiin maailmankuviin. Ne ovat seurausta tälle lajille ominaisesta havaintomaailmasta ja sen rajoituksista. Niiden ulkopuolelle ihmisen on miltei mahdoton harpata. Elämme oman inhimillisen havaintomaailmamme noitaympyrässä." (ur "3 sokeaa miestä ja 1 näkevä", 2003, s 91.)

Och Baudelaire skriver i sin dikt om staden och dess blinda: "Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går!" (På mig gör översättningen av Ingvar Björkeson ett större intryck än orignalet: "Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!".)

"Så korsar de den svarta intighetens natt,
en broder till den tystnad som består. O stad,
här famlar jag mig fram, mer avtrubbad än de

och frågar, medan du - av njutningstörst besatt
till vanvett - kring oss dansar, larmar och är glad:
Vad söker de i skyn, dessa som ej kan se?"

Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. O cité,
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et
beugles,

Eprise du plaisir jusqu'à l'atrocité,
Vois! je me traîne aussi! mais, plus qu'eux hébété,
Je dis : Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ?


Genom att studera denna dikt ville jag friköpa mig från den förtvivlan som Baudelaire andas, samtidigt som jag gärna bevarade dikten i mitt minne som ett kvitto.

men egentligen var min avsikt att utnyttja den här dikten politiskt i kampen för ett annorlunda EU som har gjort sin "retour sur soi" ( René Pommier ) liksom jag i samma syfte ville exploatera Elmer Diktonius' dialog med rågen, som snart ska skäras. Inte ens våra bästa poeter kunde föreställa sig atomkriget! Det gäller att se skillnaden, de förändrade villkoren, och att dra slutsatsen: nu (eller aldrig) måste EU-medborgarna prioritera European Nuclear Disarmament. "Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går!"


Ärende: Gaza. Öppet brev till JP Roos| Paradsidan | Gandhi stannade inte i Davos
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23