Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 February
2009

Gandhi stannade inte i Davos

[Snea figurer] 

Pekka Himanen förklarade igår för TV-intervjuaren i A-Zoom (programvärd: Jyrki Saarikoski), att "man måste delta i Davosforumet", eftersom så många av "de som besluter om världens affärer" (Ihmiset jotka päättävät maailman asioista) finns på plats just där.

Därpå fick tittarna se Himanen leda en av diskussionerna i Davos. Talarna prisade Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Desmond Tutu deltog personligen med en charmerande predikan.

Med anledning av inslaget från Davos kan noteras, att

  • Davosforumets deltagare innehar ämbeten. Gandhi hade inget ämbete.
  • Davosforumets deltagare har en massa pengar. Gandhi hade inga pengar.
  • Davosforumets deltagare är äregiriga. Gandhi sökte inte ryktbarhet.
  • Davosforumets deltagare leder militärindustriella komplex i sina respektive nationalstater. Gandhi ledde indierna till kamp för sin frihet med andliga vapen.
  • Davosforumets deltagare säger inte vad de gör och gör inte som de säger. Gandhi sade vad han gjorde och gjorde som han sade.


"Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går!"| Paradsidan | Mötet i Castellina in Chianti
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23