Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


24 February
2009

Mötet i Castellina in Chianti

Allmänna nyttigheter och kollektiva rättigheter
[Spinelli] 

Tillbringade veckoslutet i Castellina in Chianti tillsammans med med medlemmar av Forum permanent de la societé civile efter konferensen 'Democrazia partecipativa in Europa', vars ordförande var Altiero Spinellis fd sekreterare Pier Virgilio Dastoli, som basar för EU-kommissionens representation i Rom.

Människor jag träffade i Castellina: Jean-Claude, en av Attacs grundande medlemmar; Anne Marie från tankesmedjan Comité Pauvreté et Politique i Paris; Horst, en gemytlig äldre man från Berlin; Nelly, en portugisisk nationalekonom, tidigare anställd vid EU-kommisionen; Matthieu från Bern, utsänd av en schweizisk fond; Pietro, som sköter dokumentbiblioteket vid Euro Citizen Action Service i Bryssel; samt Philippe och Raymon vilka, liksom värdinnan Jacqueline, är hemma från Bryssel.

Februarimorgon i Castellina in Chianti © Mika

Förutom att vi fick god mat och ännu godare vin, vad gjorde vi i Castellina in Chianti? Jo, mötet handlade för det första om att göra allmänna nyttigheter (public goods; biens communs; beni comuni) till ett grundläggande begrepp inom EU genom en pakt (charter; charte) mellan det europeiska civilsamhället och de europeiska institutionerna. Allmänna nyttigheter är ju t.ex. luften, vattnet och kunskapen.

Enklare uttryckt handlar det om att EU måste erkänna att det finns mycket här i världen som inte är till salu och som vi tillsammans behöver råda om. T ex var många av den åsikten att de europeiska privata vattenbolagens dominerande ställning bör ifrågasättas.

Deltagande demokrati och därtill hörande kollektiva rättigheter var det andra stora temat för konferensen i Florens från fredag till lördag och under vår uppföljning i Castellina.

Särskilt intressant för mig var att få ta del av dessa mänskors stora erfarenhet av att arbeta med (eller mot) EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Vi utarbetade en första version av en appell om allmänna nyttigheter och deltagande demokrati. Texten ska förhoppningsvis bli utgångspunkt för vidare behandling i olika medborgarorganisationer och nätverk med siktet ställt på en större gemensam konferens nästa höst.

* * *

Begreppet allmänna nyttigheter — global public goods— utmanar intellektet. Vi föresatte oss, klokt nog, att inte gå alltför djupt in på de teoretiska frågor som begreppet väcker. Hade vi gått på djupet med dem, då hade vi naturligtvis också fått lov att avstå från uppgiften att producera en gemensam, preliminär text. Redan översättningen av detta begrepp mellan de olika språken kan ställa till med missförstånd och dispyter.

För min del vill jag helst, att definitionen av allmänna nyttigheter ska ta fasta på bruksvärden; sålunda hör t ex 'fred' eller 'rättvisa' enligt mig inte hemma bland de allmänna nyttigheterna. Men saken är inte enkel. T ex för mänskor i krigszoner (jfr läget i Irak, Afganistan, Palestina m fl länder och områden) blir 'freden' (som Jean-Claude påpekade) trots allt ett slags allmän nyttighet, som man saknar. En bristvara, som det svenska ordet lyder.

Allmänna nyttigheter måste till sin natur vara globala. En bra utgångspunkt för diskussionen är Senecas kritiska reflexion:

När vi gjort allt som girigheten föreskriver skall vi äga mycket; men en gång ägde vi hela jorden.


Gandhi stannade inte i Davos| Paradsidan | Jag vill inte att EU går mot sin upplösning
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23