Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


27 February
2009

Jag vill inte att EU går mot sin upplösning

Med anledning av Thomas Wallgrens uttalande i radion
[Spinelli] 

Vännen K. vill göra ett tillägg till de allmänna nyttigheterna (global public goods). "En allmän nyttighet som jag insisterar på är TYSTNAD, skriver hon.

Ja, jag är av samma åsikt: tystnaden är en allmän nyttighet, liksom luften vi andas. Men dessa nyttigheter, tystnaden och luften, behövs inte hela tiden. Ibland måste vi hålla andan bara för att lyssna. Sedan måste vi dra in andan för att skrika. Vi måste skrika.

Många finländare önskar den Europeiska Unionen dit pepparn växer. Thomas Wallgren sade sig i radion (Seppo Konttinens morgonintervju; YLE Ykkönen 27.2.2009) hoppas att Europeiska Unionen ska upplösas under de närmaste 10 åren. Han motiverade sin åsikt med EUs brist på demokrati, t ex det att Lissabonfördraget körs igenom trots fransmännens, holländarnas och irländarnas nejröster.

Att jag inte delar vännen TW:s åsikt på den här punkten behöver jag väl inte upprepa efter allt vad jag tidigare skrivit om Spinelli och EU. Jag tycker mig också upptäcka en svaghet i TW:s logik. Lika lite som nazismen var "Tysklands" eller stalinismen "Rysslands" fel kan vi skylla den nuvarande bristen på demokrati på "Europeiska Unionen".

Europa kommer att bli en demokratisk förbundsstat, liksom Tyskland, Italien och Ryssland har blivit eller är på väg att bli det. Dessa tre länder är exempel på federationer, förbundsstater. För finländare, men också för norrmän, svenskar och danskar, tycks emellertid federalismens idé vara svårare att begripa än för tyskar, italienare och ryssar, för att inte tala om amerikaner. Men ställ våra nordiska statsbildningar i ett lite längre historiskt perspektiv"! Gå tillbaka till 1700-talet, då Finland ännu var det svenska kungarikets "Österland"!

Det är naturligvis en överdrift att kalla den nuvarande europeiska unionen för en stat. Men före Bismarck var inte heller Tyskland en stat. Problemet som européerna står inför är att ena Europa politiskt, inte så som Bismarck enade Tyskland durch Eisen und Blut, utan med ickevåldsmetoder. Européerna har mycket att lära av indierna och deras mahatma — på den punkten är TW och jag säkert överens. Parallellen till Indien (som f.ö. också är en förbundsstat) och Gandhi kan och bör faktiskt föras vidare. Också för oss gäller det att uppfatta vårt (europeiska) statsbygge som en fortsättning på avkoloniseringen.

Efter Sovjetunionens upplösning innebär avkolonisering först och främst denuklearisering. De före detta europeiska kolonialimperierna, England och Frankrike, måste rusta ner sina kärnvapen. Detta är en nödvändig förutsättning för att Europa ska kunna enas och förbundsstaten förverkligas. Men knappast en tillräcklig förutsättning. Europa måste ta avstånd från sin traditionella militarism och imperialism. Kärnkraftverken — åtminstone de nutida, urankvarnarna — borde också avvecklas, varvid Europas länder kunde föregå med gott exempel. Jag vet inte om detta slutligen kommer att lyckas. Men det är i den riktningen vi bör verka. EUs sönderfall skulle förpassa européerna tillbaka till den nationalistiska era, som sträckte sig från Napoleon till Hitler, och radikalt öka risken för nya små och stora krig med eller utan atombomber. Det har varken européerna eller någon annan längre råd med.


Mötet i Castellina in Chianti| Paradsidan | Vakna ur den nukleära mardrömmen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23