Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


03 April
2009

Har någon ens hört ordet nedrustning nämnas i G20-sammanhang? (2)

fortsättning av ämnet
[grundlagar] 

Vem skulle ens komma att tänka på nedrustning i G20-sammanhanget? Ja, Obama och Medvedev har träffats i London i samband med G20-mötet och meddelat, att de inleder bilaterala förhandlingar som syftar till ett nytt avtal om begränsning av strategiska kärnvapen. Det nya avtalet ska antingen ersätta eller förlänga det nuvarande START-avtalet, som går ut i december 2009.

USA och Ryssland beräknas i detta nu förfoga över sammanlagt ca 26.000 kärnvapen. Enligt Obamas och Medvedevs optimistiska kommuniké strävar parterna efter att begränsa antalet stridsspetsar till en nivå som är lägre än den som Bush och Putin kom överens om i Moskvaavtalet i maj 2002. I detta senare avtal, det sk SORT-avtalet, sätts den övre gränsen för antalet stridsspetsar till 1700-2200 i respektive land.

Det nya begränsningsavtalet skulle antagligen fortfarande tillåta USA och Ryssland att förfoga över hundratals, kanske över ett tusen, strategiska kärnvapen, vilket är helt oacceptabelt. Avtalet kommer i alla fall att "inkludera effektiva verifieringsåtgärder, som bygger på parternas erfarenheter från implementeringen av START-avtalet", står det i kommunikén, vilket vissa bedömare anser vara speciellt positivt.

Åtminstone vapenkontroll, om inte direkt nedrustning, har således varit på tapeten i samband med G20-mötet. Vapenkontrollen har än en gång blivit en politisk nödvändighet för de härskande klasserna, dvs den är lika nödvändig som regleringen av de internationella finansmarknaderna och övervakningen av skatteparadisen har blivit p g a det nyliberala finanssystemets sammanbrott.

Ingenting tyder dock på att stormakternas agerande håller på att förändras i grunden. Endast nedrustning, och först och främst ett fullständigt avskaffande av de nukleära massförintelsevapnen, kan öppna för en annorlunda värld. Det är också nödvändigt.

G20 visar att G7 eller G8 inte är tillräckligt, vilket vi visste sedan tidigare, men nu har alltså även G7-ledarna nödgats erkänna faktum.

G20 beslöt inrätta särskilda dragningsrätter motsvarande 250 miljarder dollar i internationella valutafonden. Det innebär ett steg mot inrättandet av en global ersättningsvaluta (i stället för dollarn). Bl a Ryssland och Kina har arbetat i denna riktning.


Har någon ens hört ordet nedrustning nämnas i G20-sammanhang?| Paradsidan | Initiativet Kapodistrias-Spinelli-Europa
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23