Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


10 April
2009

EU-debatt kräver stridsfrågor

Kommentar till Bjarne Nitovuoris ledare samt inbjudan till EU-debatt på Klockriketeatern 27.4.
[Spinelli] 

B.B., i din ledare i Långfredagens HBL skriver du, med hänvisning till regeringens redogörelse för EU-politiken, att EU-debatt kräver stridsfrågor.

"Vid presentationen av den här redogörelsen antog statsminister Vanhanen att en redogörelse om de institutionella frågorna knappast behövs på ett par decennier", påpekar du.

"Förklaringen är att de ledande politikerna är innerligt trötta på att ändra grundfördragen. Om Lissabonfördraget fås igenom i höst - det är närmast beroende av irländarna - blir det knappast aktuellt med något nytt grundfördrag på flera decennier", kommenterar du.

Min förklaring skiljer sig i någon mån från din. Landets regering vill inte erkänna att en stor del av EU-ländernas medborgare underkänner Lissabonfördragets anda och bokstav. Hur stor är ifrågavarande andel av medborgarna? Det vågar de styrande inte fråga de styrda eftersom de fruktar att majoriteten skulle säga nej till Lissabon.

Å andra sidan är de, ministrarna, övertygade om att de vet bättre än folket. Egentligen är regeringens medlemmar "innerligt trötta" på folket, som envisas med att rösta Nej till regeringens förslag. Se bara på fransmännen, holländarna och, nu senast, irländarna! Regeringens EU-politik innebär tyvärr att vår europeiska demokrati håller på att urarta i oligarki.

Bifogar info om en EU-debatt måndag 27.4. kl 19 på Klockriketeatern.

Debatten, som inleds av Thomas Wallgren och undertecknad, nämns också i Långfredagens Hbl (del 2, sid 10). Thomas och jag är förmodligen ense om ovanstående analys.

Men Thomas Wallgren, som är en erkänd filosof och förman för institutionen vid Helsingfors universitet, sade nyligen i Finlands Rundradio att han hoppas att EU går mot sin upplösning under de närmaste tio åren. Jag däremot, som utvecklar min tankeförmåga i stadens och universitetsvärldens periferi, skulle vilja att EU blir en förbundsstat, helst redan före år 2020. F.ö. har jag inte heller suttit under stol med min egen pro-EU-linje. Den framgår säkert av Initiativet Kapodistrias-Spinelli-Europa.

Logo Capodistrias-Spinelli-Europe

Några kandidater i den stundande EU-parlamentsvalen har enligt vad jag vet fått inbjudan att kommentera Thomas Wallgrens och mina EU-åsikter. De är: Heidi Hautala (grön), Charly Salonius-Pasternak (sfp), Timo Soini (sannf) och Fredrik Almqvist (sdp).

Välkommen du också!

Med en varm Påskhälsning,

Mikael


Initiativet Kapodistrias-Spinelli-Europa| Paradsidan | Till Georgienkrigets rötter med The Real News Network
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23