Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


04 May
2009

Hur skulle en europeisk politik se ut?

[911] 

"Det utdragna kriget i Afghanistan sprider sig obevekligen allt djupare in i Pakistan.[...] Nu ställs återigen frågan på sin spets om vad man ska vara solidarisk med."
[...]
"Det nya är att Afghanistan och Pakistan på ett helt annat sätt än tidigare betraktas som en sammanhängande kriszon. I Pakistan står konflikten mellan demokrati och radikal islamism allt hårdare. "
[...] "När Nato sedan träffades lovade europeiska länder visserligen fler soldater. Men kunde inte enas om en ny road-map. Illa i ett läge som nu behöver en politisk färdriktning och inte bara mer militär." [...]
"I båda länderna måste demokratin försvaras. Det är lika viktigt här som det var att försvara republiken i Spanien på 1930-talet. Natos strategi måste kritiseras och förkastas. Men i den här konflikten råkar USA stå på rätt sida. De värden demokrater, feminister, liberaler och socialdemokrater i Pakistan och Afghanistan väljer att försvara måste också vara våra." [...]
"För de som väljer att försvara friheten i Afghanistan och Pakistan är de radikala islamisterna den största fienden."
skriver Per Wirtén i Dagens Arena

Parallellen till spanska inbördeskriget med tillägget 'lika viktig' är tänkvärd. Ja, Afghanistan och Pakistan bör bli vår sak. Men vem är vi? Vilka var "vi" i spanska inbördeskriget?

Det är vänstern i Europa som bör göra Afghanistan och Pakistan till sin sak. Men ett sådant "vi" -- en europeisk vänster -- finns tyvärr inte nu. Vänstern i Europa behöver vägvisare. Men Obama kan inte visa vägen för oss. Det är snarare vi som kunde och borde visa Obama och USA en framkomlig väg.

M.K. Gandhi och A. Spinelli kunde vara våra förebilder: den förre eftersom ickevåldets väg är rätt väg och -- i massförintelsevapnens tidsålder -- den enda framkomliga vägen; den senare därför, att han stod för ett annorlunda EU. Spinellis EU är det EU vi kunde ha haft. (Jfr Per Wirténs artikel "Federalismen - en vänsteridé" i boken "Vänster för Europa", 2006.)

Däremot sväljer jag inte tesen om att den radikala islamismen är "den största fienden". Det är en formulering som förblindar och kräver att vi anmäler oss som frivilliga i "kriget mot terrorism". Men kriget mot terrorism är våldets och lögnens väg. Det är inte rätt och det leder inte till fred mellan folken.

Ställ Osama bin Laden inför domstol. Anför bindande bevis för att radikala islamister jämnade tre skyskrapor med marken i New York med två passagerarplan och angrep försvarsministeriet Pentagon i Washington med ett tredje passagerarplan. Vänta åtminstone med domen tills brottet har utretts.


Howard Zinn och 9/11| Paradsidan | Videoblogg: Vägen till EU - eller från?
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23