Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 July
2009

Desertec och KASOTC: En berättelse om två paradigmer

[bloggar] Dr Gerhard Knies från Hamburg presenterar TREC på CNN i maj 2008.


Desertec-konceptet handlar om att "Europa, Mellanöstern och Norra Afrika (EU-MENA) börjar samarbeta i produktionen av elektricitet och avsaltat vatten genom användningen av koncentrerad soltermisk kraft och vindkraft i öknarna inom MENA"


"Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) (Samarbetet kring förnyelsebar energi runt Medelhavet) grundades 2003 av Romklubben, Hamburgs klimatskyddsstiftelse samt Jordaniens nationella energiforskningscentrum. TREC tillsammans med Tyska rymdflygcentret har utvecklat DESERTEC- konceptet och genomfört nödvändig forskning. TREC gör nu detta koncept till verklighet i samarbete med politiker, industri- och finansmän.
En DESERTEC-stiftelse för att stärka dessa aktiviteter håller på att skapas.
Kärnan i TREC är ett internationellt nätverk av vetenskapsmän, politiker och experter på förnyelsebara energikällor och deras utveckling. TREC:s medlemmar (omkring 60 stycken, inklusive Hans Kungliga Höghet prins El Hassan bin Talal av Jordanien) står i regelbunden kontakt med nationsregeringar och privata investerare i syfte att meddela de fördelar som kan nås via gemensam användning av sol- och vindenergi, samt att främja särskilda projekt inom detta område. Regionala DESERTEC-nätverk sprider kunskapen i sina hemländer.
Version: 5 augusti 2008
Källa: http://www.DESERTEC.org "


Kungen slår tillbaka


På en gammal skämtteckning ser man Kanslern vända sig till Kungen med en fråga. "Sire, Ni har reserverat miljarder för försvaret, men inte en enda cent för de fattiga". "Det är riktigt", svarar Kungen. "Men vad är förklaringen?" undrar Kanslern. För Kungen är svaret hur enkelt som helst. "När upproret kommer är jag beredd". -- Enligt The Wizard of Id av Parker & Hart.

Två veckor före FN-konferensen 24-26 juni om finanskrisen och utvecklingen öppnades ett militärt utbildningscentrum i Jordanien . Det heter King Abdullah II Special Operations Training Centre (KASOTC).

Att denna FN-konferens överhuvudtaget hölls tyder på viss medvetenhet om krisens följder för de fattiga. Men inga statschefer från det rika Västerlandet ansåg sig förpliktade att delta i evenemanget.

Denna försummelse är ett tecken på ett djuptliggande problem som sammanhänger med FN-toppkonferensen och andra liknande initiativ. De mäktigaste staternas svar på krisen består i att söka en militär säkerhet snarare än en uthållig säkerhet (sustainable-security).

Krisen har inte lett till någon minskning av militärutgifterna. SIPRI meddelar att dessa ökat med 4% under 2008; under åren 1998-2008 har ökningen varit 45%

Det är delvis fokuseringen på uppror och terrorism som driver dessa ökade militära satsningar. Man investerar mer än tidigare i obemannade militära luftfarkoster och precisionsstyrd ammunition än i kärnvapen och konventionella arméer.

Det är ingalunda klart huruvida FN-konferensen eller G20-möten lyckas angripa krisen vid problemens rötter. Då miljoner människor kring jordklotet drabbas av krisen diskuteras trots allt olika lösningar i offentligheten. Däremot råder det tystnad kring de ovannämnda militära satsningarna. Exemplet KASOTC visar att många stater har förblivit fångar under det militära paradigmet.

I juni 2007 rapporterades om det USA-finansierade projektet Baladia i södra Israel, som går ut på att bygga en hel låtsasstad där de två staterna kan utprova militära tekniker för regional upprorsbekämpning.

Det militär-industriella komplexets betydligt större låtsasstad KASOTC beräknas omfatta en areal på ca 600 hektar och kosta ca 90 miljoner dollar. Till att börja med kommer KASOTC att träna specialstyrkor från USA, Jordanien, Kuwait och Bahrain. Meningen är att arméer från hela världen, inklusive MÖ och Afrika, ska sända kontingenter dit för specialutbildning. (Se Joan Kibler, Construction Progressing on the Special Operations Training Center in Jordan ", Special Operations Technology [6/2, 2008]).

Meningen är att KASOTC ska bli världens största centrum för utbildning av specialstyrkor mot terrorism (enligt Jane's International Defence Review [IDR], July 2009).

Många arméer har liknande utbildningscentra, men KASOTC är unikt p g a sin transnationella karaktär. KASOTC är ett militärt träningscenter av verkligt global betydelse.

Kung Abdullahs träningsläger ska hålla sina första kurser i augusti 2009, några veckor före det tredje G20-mötet, som hålls i Pittsburgh 24-25 September. Det är just G20-ländern som främst kommer att utnyttja KASOTC.

Ovanstående avsnitt under rubriken "Kungen slår tillbaka" bygger på den brittiska freds- och konfliktforskaren Paul Rogers' artikel A tale of two paradigms i Open Democracy 29 juni 2009.

Kommentar

Desertec kunde eventuellt vara en bra sak, ifall
  • man skulle satsa stort även på småskalig och decentraliserad elproduktion med solpaneler och andra solfångare t ex i Nigeria;
  • man skulle från och med nu ägna stor uppmärksamhet åt att skapa en demokratisk afrikansk-europeisk beslutsorganisation för att driva Desertec-projektet i Sahara;
  • kärnkraften avvecklades; de planerade investeringarna i nya kärnkraftverk skulle omdirigeras till sol- och vindkraftsprojekt;
  • KASOTC lades ned och stormakterna avskaffade sina massförintelsevapen.
Som läget är idag kan Desertec bara bli ett bidrag till den pågende, ohållbara, icke-uthålliga utveckling, som i synnerhet G20-ländernas regeringar och deras hantlangare måste hållas ansvariga för. Denna utveckling, som följer av det dominerande militära paradigmet, symboliseras av KASOTC.


Kan man lita på....| Paradsidan | Söndagsbloggarens vänstervridning
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23