Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 August
2009

Var ska vi börja? Forts. av ämnet

[Spinelli] 

Frågan Var ska vi börja? är förstås mångtydig. I talet, som jag höll i Lovisa på Hiroshimadagens kväll, förutsätter jag att vi redan är beredda att skrida till åtgärder mot den pågående upprustningen med massförintelsevapen.

Men detta blir vi naturligvis först när vi organiserar oss till en nyutgåva av 1980-talets European Nuclear Disarmament(END)-rörelse.

En något annorlunda synvinkel öppar frågan Var ska vi börja? då den ställs till den enskilda individen. Skillnaden är trots allt inte så stor ty, som Charles Baudelaire utropade,


Ah, Seigneur! donnez-moi la force et le courage

De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!Det handlar om modet, och om motsatsen, fegheten.

Atombomberna är de fegas vapen. Fegisarna heter USA / Obama; Ryssland / Putin; Storbritannien /Brown; Frankrike / Sarkozy; Kina / Hu; Israel / Netanyahu; Indien / Singh; Pakistan / Zardari; Nordkorea / Kim.

Interkulturell kommunikation är inte omöjlig. I en uppsats om religionernas smältdegel berättar Nina Michael om kommunikationen mellan de vita Amerikanarna och Lakotakvinnan Mary Crow Dog. Exemplet är inte speciellt hoppingivande men desto mer tankeväckande.

En läsare tackar för talet, som hon fått per epost, och tillägger: "Vi har också uppmärksammat Hiroshima med ljuslyktor, tal och musik. Ca 150 personer deltog. Enligt Maj-Britt Theorin borde vi sätta press på regering och riksdag inför översynen av ickespridningsfördraget 2010. Vi borde fråga regeringen vad de kommer att göra konkret för att se till att de kärnvapenbärande länderna följer nedrustningsplanen, vem den finska regeringen kommer att samarbeta med för att detta skall fullföljas etc. Och vi måste börja NU. Allt gott, Carina.


Jag gillar också Svalorna. Men jag håller inte med Maj-Britt Theorin, fast jag uppskattar hennes insatser. Ickespridningsavtalet hjälper föga. Utom ifall kärnvapenmakterna skulle få för sig att följa sitt eget avtal, ickespridingsavtalet, och rusta ner sina kärnvapen. Då kunde det hjälpa.

Var ska vi börja?| Paradsidan | Nagasakidagen
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23