Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 September
2009

Biblioteket på utdöende?

[911] 

En tidig morgon läser man på CNN.com:

"Det stereotypa biblioteket håller på att dö -- med sig i graven drar det sina hyssjande damer, sin unkna lukt och sina ändlösa bokhyllor" (The stereotypical library is dying -- and it's taking its shushing ladies, dank smell and endless shelves of books with it. (för detta påstående står John D. Sutter)
Observera: man läser. Man tittar inte på television. Man lyssnar inte ens på radio. Utan man tillägnar sig detta ytliga prat genom det skrivna ordet därför att detta, rent informationsmässigt, är det mest ekonomiska, inte minst p g a sin tidlöshet och den relativt enkla teknik som behövs för att med dess hjälp skapa och organisera mänsklighetens yttre minne, dvs biblioteket.

Medan journalisterna babblar om bibliotekets död tar biblioteket i själva verket ett jättekliv framåt i form av internet. Internet är ju ett bibliotek, ett väldigt förråd av informationstillgångar, som i vissa avseenden är bättre organiserade och mer tillgängliga än några tidigare typer av bibliotek.

Om några dagar, närmare bestämt på denna veckas fredag, har det gått 8 år sedan ett av världshistoriens största brott begicks i New York och Washington. Vad hände egentligen då, den 11 september år 2001? Hur lyckades förövarna, åtminstone till synes, med endast två flygplan fälla tre stora skyskrapor? Vad har vi, när det kommer till kritan, fått veta om det samtidiga attentatet, också det till synes utfört med ett passagerarplan, mot Pentagon? Vad hände til syvende og sidst med det fjärde flygplanet, varav endast smärre vrakdelar har påträffats, utspridda över ett förvånansvärt stort område?

Den tillrättalagda och motstridiga version av 9/11-händelserna, som stormaktsregeringen och dess bundsförvanter fortfarande vidmakthåller (med massmedias benägna hjälp) har kritiserats sönder och samman i biblioteket, vars innehåll alltså hädanefter i allt större utsträckning är digitalt på internet. Under årens lopp har allt fler yrkesmän och sakkunniga tillbakavisat den beskrivning av 9/11-händelserna, som USAs regering har presterat (9/11-kommissionens rapport år 2004; NIST-rapporterna om WTC-kollapserna; m.m.). Nyheter om kritiska uttalanden och verk från experter och deras föreningar -- t ex vetenskapsmän och lärda, arkitekter och ingenjörer, piloter, psykologer ( samtliga 'for 9/11 Truth') -- sipprar sporadiskt ut på TV och i dagstidningar. I allmänhet förtigs de icke desto mindre systematiskt av massmedia.

Televisionskanaler typ CNN tillhandahåller det ideologiska kitt, som nödtorftigt ska låsa våra blickar vid det västliga militärindustriella komplexets horisonter så att vi inte må genomskåda de verkliga terroristerna. Ordet terrorist bygger som känt på 'terror', dvs skräck. Vilka är då världens största terrorister om inte de statsmakter, som ägnar sig åt avskräckning under hot om atombombning även kallad nukleär deterrens?

Massmedias journalister har tillsvidare misslyckats med att hålla statsterrorismen i schack. Underdånigt och fegt* har de fortsatt att tjäna sina politiska herrar, nationalstaternas regeringar och/eller ledarna för diverse politiska och religiösa partier.

Mot medvetandeinustrin -- för att nu ännu en gång låna Hans Magnus Enzensbergers uttryck -- bör vi ställa det levande biblioteket med dess televisionskanaler typ The Real News Network och myriader piratradiostationer för att inte tala om den växande skatten av god litteratur på internet.

Biblioteket var, biblioteket är, biblioteket blir! Google däremot är antagligen på utdöende. Det amerikanska företaget står på finansiella lerfötter liksom hela USAs ekonomi.
"He who goes borrowing, goes sorrowing," said Mr Cheng. It was a quote from US founding father Benjamin Franklin.


* Tillägg 8.9. "Das haben wir nicht gewusst, das haben wir nicht gewollt!" -- Det är dock inte för sent att sätta sig in i 9/11-frågorna, vilken man kan göra genom att att studera USA-regeringens och kongressens egen (9/11 Commission Report) och David Ray Griffins kritiska böcker om regeringens 9/11-version (boken Motsägelser om 11 september: Ett öppet brev till USA:s kongress och press föreligger också i svensk översättning från Alhambra förlag). Därefter gäller det att ta mod till sig och göra det som bl a Architects and Engineers for 9/11 Truth har gjort: att bryta tystnaden.


"En ollonborr är varenda fråga"| Paradsidan | Idag för åtta år sedan
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23